Osvald Saadre

Osvald Villem Saadre (kuni 1935 Oswald Wilhelm Stamm, 8. veebruar 1904 Tartu18. august 1975 Tallinn) oli eesti arheoloog.[1]

EluluguRedigeeri

Osvald Wilhelm Saadre oli käsitöölise Villem Stammi poeg ja geoloog Tõnis Saadre isa.[1]

1923 lõpetas Saadre Tartu Kommertskooli, 1923–1939 õppis TÜ filosoofiateaduskonnas ning 1946–1952 TRÜ ajaloo-keeleteaduskonna ajaloo-osakonnas. 1941–46 oli ta 7.Eesti Laskurdiviisi 354. Laskurpolgu staabiülem (major) , 1946–51 Ajaloomuuseumi direktor, 1951–54 Eesti NSV TA Ajaloo Instituudi nooremteadur, 1954–75 teadussekretär.[1]

TeadustööRedigeeri

Osvald Saadre peamine uurimisvaldkond oli Eesti esiajalugu.Ta osales arheoloogilistel kaevamistel Valkla (1937) ja Aseri (1951) kivikalmetel, Verepkovo (1937), Olgin Kresti (1937–38) ja Jõuga (1938) kääbaskalmistutel, Iru (1937), Lõhavere (1939), Padise (1963–64) ja Otepää (1950–74) linnustel, Tallinnas Toompeal ja Raekoja platsil (1952–53).[1]

Saadre juhatas koos Susanna Tarakanovaga aastatel 19521953 arheoloogilisi kaevamisi Tallinnas, kus püüti tõestada linna muinasaegset päritolu ja väita, et selleaegne keraamika viitab tihedatele sidemetele Vana-Vene riigiga. Hiljem on need väited aga ümber lükatud, Saadre ja Tarakanova avastatud keraamika on dateeritud hoopis hiliskeskaega (15.16. sajand). Lisaks sellele kaevas Saadre ulatuslikult ka Otepää linnust, kus ta uuris esialgu muinaslinnust, kuid hiljem pööras suurt tähelepanu ka keskaegsele piiskopilinnusele.[viide?]

TeoseidRedigeeri

 • Ein neuer kaiserzeitlicher Grabtypus aus Nordestland. // Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat (1937)
 • Lõhavere linnamägi (kaasautor H. Moora). // Muistse Eesti linnused: 1936.–1938. a. uurimiste tulemused. Tartu, 1939
 • Arheoloogilised väliuurimised Eesti NSV-s 1953. aastal. // Eesti TA Toim 3 (1954) 3
 • Arheoloogilised väliuurimised Eesti NSV-s 1954. aastal. // Eesti TA Toim 4 (1954) 1
 • Tallinnas 1952.–1953. aastal teostatud arheoloogiliste kaevamiste tulemusi (kaasautor S. Tarakanova). // Muistsed asulad ja linnused. Arheol kogumik I. Tallinn, 1955
 • Arheoloogilised välitööd Eesti NSV-s 1956. ja 1957. aastal. // Eesti TA Toim. Ühiskonnat 7 (1958) 2
 • Padise Vanalinna mägi. // Studia archaeologica in memoriam Harri Moora. Tallinn, 1970

ViitedRedigeeri

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 "Eesti teaduse biograafiline leksikon", 3. köide

KirjandusRedigeeri

 • Album Academicum Universitatis Tartuensis 1918–1944. I–III. Trt, 1994, II kd, lk 265
 • Tallinna Linnamuuseumi kodu-uurimisringi biograafiline teatmik. Tallinn, 2000, lk 195–196
 • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 3. köide: N–Sap TTEÜ, avaldatud elektrooniliselt 2013
 • Haruldasi muinasleide Eestis. Kaja, 17. september 1935, nr 219, lk 3
  Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.