Nikolai Patrušev

Nikolai Platonovitš Patrušev (sündinud 11. juulil 1951 Leningradis) on Venemaa julgeolekutegelane (armeekindral), FSB direktor 19992008.

Nikolai Patrushev.jpg

2008. aastast on Nikolai Patrušev Venemaa sisejulgeoleku koordinatsiooniorganisatsiooni Venemaa Föderatsiooni Julgeolekunõukogu sekretär.

1974. aastal lõpetas Nikolai Patrušev Leningradi Laevaehituse Instituudi ja töötas seal insenerina konstruktorbüroos. 1975. aastal asus NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee teenistusse, milles teenis noorema operatiivvolinikuna, riikliku julgeoleku komitee linnaosakonna ülemana, riikliku julgeoleku komitee rajooniosakonna ülema asetäitjana, NSV Liidu RJK Leningradi ja Leningradi oblasti valitsuses salakauba ja korruptsioonivasase võitluse teenistuse ülemana.

Aastatel 19921994 oli Nikolai Patrušev Karjala Vabariigi julgeolekuminister.

Aastatel 19941998 oli Nikolai Patrušev Venemaa Föderatsiooni Föderaalse Vastuluureteenistuse Sisejulgeolekuteenistuse juht, seejärel VF FVT Departemangu ülema asetäitja – VF FSB Organisatsioonilis-inspektorvalituse, Organisatsioonilis-kaadrivalitsuse ülem.

1998. aasta maist augustini oli Venemaa presidendi Kontrolli peavalitsuse ülem.

1998. aasta augustist oktoobrini oli Venemaa Föderatsiooni Presidendi Administratsiooni juhataja asetäitja, Venemaa presidendi Kontrolli peavalitsuse ülem

1998. aasta oktoobrist oli Venemaa Föderatsiooni Föderaalse Julgeolekuteenistuse direktori asetäitja, Föderaalse Julgeolekuteenistuse Majandusjulgeolekudepartemangu juht.

1999. aasta aprillist augustini oli Venemaa Föderatsiooni Föderaalse Julgeolekuteenistuse direktori 1. asetäitja.

1999. aasta jaanuarist on Nikolai Patrušev Eriolukordade ennetamise ja likvideerimise ametkondadevahelise komisjoni liige.

1999. aasta augustist 2008. aasta maini oli Venemaa Föderatsiooni Föderaalse Julgeolekuteenistuse direktor.

1999. aasta septembrist on SRÜ liikmesriikide Julgeolekuasutuste ja eriteenistuste juhtide nõukogu esimees.

1999. aasta novembrist on Venemaa Julgeolekunõukogu nõukogu alaline liige.

2001. aasta jaanuarist määrati Nikolai Patrušev Põhja-Kaukaasia regiooni terrorismivastaste operatsioonide operatiivstaabi juhatajaks.

2008. aasta mais, pärast FSB direktori ametikohalt lahkumist määrati Nikolai Patrušev Venemaa Föderatsiooni Julgeolekunõukogu sekretäriks.

Venemaa peaminister Vladimir Putin ja Julgeolekunõukogu sekretär Nikolai Patrušev, 2008. aastal

IsiklikkuRedigeeri

Tema poeg on Venemaa põllumajandusminister Dmitri Patrušev.

VälislingidRedigeeri

Eelnev
Vladimir Putin
FSB direktor
19992008
Järgnev
Aleksandr Bortnikov