Disambig gray.svg  See artikkel räägib Venemaa julgeolekuteenistusest; arvutitehnika mõiste kohta vaata artiklit Esisiin

FSB ehk Venemaa Föderatsiooni Föderaalne Julgeolekuteenistus (vene keeles Федеральная служба безопасности Российской Федерации; lühend ФСБ) on Venemaa vastuluureamet, mille ülesanne tagada Venemaa Föderatsiooni riiklik julgeolek ja põhiseadusliku korra kaitse.

Venemaa Föderatsiooni Föderaalne Julgeolekuteenistus
Федеральная служба безопасности Российской Федерации
Emblem of Federal security service.svg
Lühend FSB
Asutatud 12. aprill 1995
Eesmärk riikliku julgeoleku ja sisejulgeoleku tagamine
Asukoht Moskva, Venemaa Föderatsioon
Tegevuspiirkond Venemaa Föderatsioon
Veebileht http://www.fsb.ru/
Lubyanka Building.jpg

Organisatsiooni peakorter on Moskvas Lubjanka tänavas endise KGB peakorteri hoones. Seetõttu kasutatakse selle hoone kohta kõnekeeles nime "Lubjanka".

FSB juht Aleksandr Bortnikov (2010)

1993–1995 kandis nime (Venemaa) Föderaalne Vastuluureteenistus (Федеральная служба контрразведки, lühend ФСК, eestipäraselt FSK).

FSK ja FSB juhidRedigeeri

  Pikemalt artiklis FSB juhtide loend

FJT organisatsioon 2005. aastalRedigeeri

VastuluureteenistusRedigeeri

 • Vastuluureteenistus (Служба контрразведки). Oleg Sõromolotov (Сыромолотов Олег Владимирович) (2004–2015), Vladislav Menštšikov (Меньщиков Владислав Владимирович) (2015[1]–)
  • Vastuluureoperatsioonide Departemang (Департамент контрразведывательных операций)
  • Vastuluurealase tegevuse koordineerimise ja analüüsi valitsus (Управление координации и анализа контрразведывательной деятельности)
  • Erioperatsioonide valitsus (Управление специальных мероприятий)
  • Objektide vastuluure valitsus (Управление контрразведки на объектах)
  • Jälitustegevuse informatsioonilise kindlustamise valitsus (Управление информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности)
  • Infoturvalisuse keskus (Центр информационной безопасности)
  • Sõjalise vastuluure Departemang (Департамент военной контрразведки)

Põhiseadusliku korra kaitse ja terrorismivastase võitluse teenistusRedigeeri

 • Põhiseadusliku korra kaitse ja terrorismivastase võitluse teenistus (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом). Aleksandr Bragin (Брагин Александр Александрович) (2004–2006), Aleksei Sedov (Седов Алексей Семёнович) (2006–)
  • Terrorismi ja poliitilise ekstremismi vastu võitlemise valitsus (Управление по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом)
  • Terrorimivastane keskus/ Eriotstarbeline keskus (Антитеррористический центр/Центр специального назначения), koduleht [1]
  • Rahvusvahelise terrorismi vastu võitlemise valitsus (Управление по борьбе с международным терроризмом)
  • Organisatsioonilis-operatiivvalitsus (Организационно-оперативное управление)
  • Jälitusvalitsus (Оперативно-розыскное управление (ОРУ)), endine / NSVL RJK 7. Valitsus (Varjatud füüsiline ja tehniline jälgimine)

PiiriteenistusRedigeeri

Majandusjulgeoleku teenistusRedigeeri

 • Majandusjulgeoleku teenistus (Служба экономической безопасности (СЭБ)). Ülem: Aleksandr Bortnikov (2004–2008), Juri Jakovlev (2008–2016[2]) (Яковлев Юрий Владимирович), Sergei Koroljov[3] (Королев Сергей Борисович) (2016–).
  • Tööstusettevõtete vastuluure valitsus (Управление по контрразведывательному обеспечению предприятий промышленности, Управление "П")
  • Krediidi- ja finantssüsteemi vastuluure valitsus (Управление по контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой системы, Управление "К")
  • VF Siseministeeriumi, Eriolukordade Ministeeriumi ja Justiitsministeeriumi vastuluure valitsus (Управление по контрразведывательному обеспечению МВД, МЧС, Минюста, Управление "М"). 1. osakond kontrollib VF SM keskaparaati jne.
  • Transpordi vastuluure valitsus (Управление по контрразведывательному обеспечению транспорта, "Управление Т")
  • Salakauba ja ebaseadusliku narkootikumide käitlemise vastu võitlemise valitsus (Управление по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков, "Управление Н" )
  • Organisatsioonilis-analüütiline valitsus (Организационно-аналитическое управление)
  • Haldusteenistus (Административная служба)

KontrolliteenistusRedigeeri

 • Kontrolliteenistus (Контрольная служба). Juri Ignaštšenkov (Игнащенков Юрий Юрьевич) (2007–2013), Vladimir Krjutškov (Крючков Владимир Васильевич) (2013–),
  • Isikkoosseisu Inspektsioon (Инспекция по личному составу)
  • Kontrolli- ja revisjoni valitsus (Контрольно-ревизионное управление)
  • Sisejulgeolekuvalitsus (Управление собственной безопасности, Девятое управление ФСБ России). Vladimir Krjutškov (−2010), Aleksei Dorofejev (Дорофеев Алексей Николаевич) (2010–2012), Anatoli Tjukov (Тюков, Анатолий Павлович) (2012–), Aleksei Komkov (Комков Алексей) (2016–)
   • 1.–6. teenistus

Operatiivinformatsiooni ja rahvusvaheliste suhete teenistusRedigeeri

 • Operatiivinformatsiooni ja rahvusvaheliste suhete teenistus (Служба оперативной информации и международных связей)
  • Operatiivinformatsiooni Departemang (Департамент оперативной информации)
  • Analüüsivalitsus (Аналитическое управление)
  • Operatiivinformatsiooni koordineerimise valitsus (Управление координации оперативной информации)
  • Strateegilise planeerimise valitsus (Управление стратегического планирования)
  • Avaliku informatsiooni osakond (Отдел открытой информации) – informatsiooni kogumine avalikest allikatest: meedia, internet jne.
  • Rahvusvahelise koostöö valitsus (Управление международного сотрудничества)

Kaadrite ja organisatsioonilise töö teenistusRedigeeri

 • Kaadrite ja organisatsioonilise töö teenistus (Служба организационно-кадровой работы (СОКР))

Teaduslik-tehniline teenistusRedigeeri

 • Teaduslik-tehniline teenistus (Научно-техническая служба)
  • Relvastuse, sõjalise- ja eritehnika tellimiste ja tarnete valitsus (Управление заказов и поставок вооружений, военной и специальной техники)
  • Jälitusürituste teostamise valitsus (Управление оперативно-технических мероприятий (УОТМ)) – tehnilised jälitustoimingud – pealtkuulamine ja jälitustoimingud virtuaalmaailmas.
  • Informatsioonitehnoloogiate Teadusliku Uurimise Instituut (НИИ информационных технологий)
  • Teadusliku uurimise keskus (Научно-исследовательский центр)

Tegevuse kindlustamise teenistusRedigeeri

 • Tegevuse kindlustamise teenistus (Служба обеспечения деятельности)
Keskalluvusega struktuuriüksused
 • Uurimisvalitsus (Следственное управление), mis asub samas hooners kui ka Lefortovo eeluurimisvangla;
 • Sidejulgeoleku keskus (Центр безопасности связи ЦБС), endine FAPSI ja NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee 16. valitsus.
 • Sidevahendite raadioelektroonilise luure keskus (Центр радиоэлектронной разведки на средствах связи)
 • Spetsiaalteenistus, teadete šifreerimine (Специальная служба (шифрование)
 • Riiklike saladuste litsentseerimise, sertifitseerimise ja kaitse keskus (Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России)
 • Eritehnika keskus (Центр специальной техники)
  • Kriminalistika Instituut (Институт криминалистики)
 • Jälitusvalitsus (Оперативно-поисковое управление) (endine NSVL RJK 7. Valitsus)
 • Raadiovastuluure valitsus (Управление радиоконтрразведки)
 • Spetsside valitsus (Управление специальной связи)
 • Asjadevalitsus (Управление делами)
 • Sõjalis-mobilisatsioonivalitsus (Военно-мобилизационный отдел)
 • Arhiivifondide registratsioonivalitsus (Управление регистрации архивных фондов)
 • Avalike suhete keskus (Центр общественных связей)
 • Lepingute- ja õigusvalitsus (Договорно-правовое управление)
 • Perspektiivsete programmide valitsus (Управления перспективных программ ФСБ ( –1997)
  • Kuritegelike organisatsioonide tegevuse tõkestamise ja takistamise valitsus (Управлений по разработке и пресечению деятельности преступных организаций ФСБ (УРПО ФСБ РФ)), 1996–1998

Piirkondlikud struktuuriüksusedRedigeeri

  Pikemalt artiklis Venemaa Föderatsiooni Föderaalse Julgeolekuteenistuse piirkondlikud asutused

Venemaa Föderatsiooni Julgeolekuteenistuse allasutused on esindatud kõigis Venemaa Föderatsiooni subjektides, kuid tähtsamad on suurlinnade Moskva ja Peterburi FSB valitsused:

Föderaalse Julgeolekuteenistuse vastuluuretegevusRedigeeri

AjaluguRedigeeri

Ajalooliselt on FSB eelkäijaks NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee, mis jaotati pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist kaheks – vastuluurega tegelevaks FSB-ks ja välisluurega tegelevaks SVR-iks ning side- ja piirivalveteenistusteks.

Eelnev:
Venemaa Föderatsiooni Vastulureteenistus (FSK)
VF Föderaalne Julgeolekuteenistus
1995–
Järgnev:
'

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

VälislingidRedigeeri

MeediakajastusRedigeeri