Nehatu looduskaitseala

Nehatu looduskaitseala on looduskaitseala Pärnumaal Lääneranna vallas Rame, Nehatu, Pivarootsi Paatsalu, Hõbesalu ja Muriste külas (58° 32′ 50″ N, 23° 39′ 29″ E).

Kaitseala pindala on 1011,3 ha. Nehatu looduskaitseala koos Puhtu-Laelatu looduskaitsealaga on nimetatud Ramsari-alade hulka. Kaitseala kattub ka Natura aladega Väinamere linnuala ja Väinamere loodusala. Kaitseala ajalugu ulatub 1957. aastasse, mil kaitse alla võeti Nehatu sooalad ja selle elustik. Looduskaitsealaks organiseeriti see 2001. aastal.

Nehatu kaitseala põhieesmärk on Nehatu soo, praeguste ja endiste merelahtede, roostike ning vee- ja rannikulinnustiku kaitse. Nehatu soo on kujunenud endise merelahe kinnikasvamise tagajärjel umbes 4500 aastat tagasi. Seal leidub väikseid reliktseid madalaveelisi jäänukjärvi. Soopinna kõrgus on 2,5-3,8 m. Nehatu soos esinevad ühed suuremad Atlantilise kliimaperioodi relikti - lääne-mõõkrohu kogumikud Eestis. Kaitseala on tähtis lindude rändepeatuspaik. Kaitseala läbivad või sellel asuvad järgmised veekogud: Kuuendiku kraav, Hõbesalu kraav, Kangruaadu järv, 5 Nehatu soo laugast, Lammastejärv, Kiissa järv, Kiissa laht, Käomardi laht, Teotalli laht, Kahvatu laht.

Kaitstavad loomaliigid: merikotkas (Haliaeetus albicilla), roo-loorkull (Circus aeruginosus), tilder (Tringaea), rändel sookurg (Grus grus). Kaitstav taimeliik: Cladium mariscus.

Nehatu looduskaitseala keskkonnaregistri kood on KLO1000175.

Vööndid

muuda
  • Nehatu piiranguvöönd (945,2 ha);
  • Nehatu sihtkaitsevöönd (66 ha).

Välislingid

muuda