Nõva maastikukaitseala

Nõva maastikukaitseala on kaitseala Harjumaal Lääne-Harju vallas Keibu külas ning Läänemaal Lääne-Nigula vallas Spithami, Tuksi, Dirhami, Rooslepa, Elbiku, Riguldi, Rannaküla, Vaisi, Tusari, Peraküla ja Nõva külas. Kaitseala pindala on 1866,5 ha, geograafilised koordinaadid on 59° 12′ 4″ N, 23° 37′ 10″ E. Kaitseala on arvatud ka Natura-alade Nõva-Osmussaare linnuala ja Nõva-Osmussaare loodusala koosseisu.

Nõva maastikukaitsealal asuv Peraküla rand ehk Liivane rand
Asukohta vahetava jõesuudmega Uuejõe jõgi Nõva maastikukaitsealal

Nõva maastikukaitseala asub neljal lahusalal. Ala võeti kaitse alla aastal 1985 Loode-Eesti omapäraste rannamaastike ja taimekoosluste kaitseks. Kaitsealal esinevad liivikud, luited (rannavall kohati 10 m kõrgune; Keibu luited) ja nõmmed, luitemännikud, rabastunud metsad, madalsood, niidud ja puisniidud. Suuremad veekogud kaitsealal on Lepajõe auk, Pikane järv, Allikajärv, Toatse järv ja Mustjärv. Teisi veekogusid kaitsealal: Keibu peakraav, Lepaoja, Veskijõgi, Peraküla peakraav, Väike-Toatse järv (Väikejärv), Pumbuta järv, Flyvae. Põõsaspea neeme otsast kulgeb tähtis lindude rändetee, mis on ka üks paremaid lindude vaatluspaiku Läänemerel.

Turismi tarbeks on rajatud 1 vaatetorn, telkimiskoht, 3 puhkekohta, 3 lõkkekohta.

Liivaluited Peraküla rannas

Kaitsealused liigid muuda

Pesitsevad linnud: karvasjalg-kakk, nõmmekiur, sooräts, laanepüü, kassikakk, öösorr, must-toonekurg, musträhn, väikepistrik, väike-kärbsenäpp, värbkakk, sookurg, punaselg-õgija, nõmmelõoke, herilaseviu, täpikhuik, randtiir, händkakk, vööt-põõsalind, teder, metsis, mudatilder.

Läbirändavad linnud: valgepõsk-lagle, madukotkas, soo-loorkull, väikeluik, laululuik, järvekaur, punakurk-kaur, merikotkas, räusk.

Teised kaitsealused loomaliigid: saarmas, Eptesicus nilssoni, pruun-suurkõrv, juttselg-kärnkonn, kivisisalik, rabakonn.

Kaitsealune taimeliik: palu-karukell.

Kaitseala eesmärgid muuda

 
Vana mänd Nõva rannikumetsas

Nõva maastikukaitseala eesmärk on:

 1. Loode-Eesti omapäraste rannamaastike ja sealsete kaitsealuste looma- ja taimeliikide ning looduslike metsakoosluste kaitse;
 2. loodusliku linnustiku kaitse; rändlinnuliikide kaitse;
 3. looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse; liikide elupaikade: veealuste liivamadalate, rannikulõugaste, Läänemere kesk- ja põhjaosas püsirohttaimestikuga liivarandade, eelluidete, hallide luidete (kinnistunud rannikuluited), ruskete kukemarjaga luidete, metsastunud luidete, luidetevaheliste niiskete nõgude, kuivade kanarbiku ja kukemarjaga liivanõmmede, vähe- kuni kesktoiteliste kalgiveeliste järvede, jõgede ja ojade, siirde- ja õõtsiksoode, lubjarikaste lääne-mõõkrohuga madalsoode, liigirikaste madalsoode, vanade loodusmetsade, soostuvate ja soo-lehtmetsade ning siirdesoo- ja rabametsade kaitse.

Kaitseala vööndid muuda

 • Keibu sihtkaitsevöönd (183,3 ha),
 • Lepaaugu piiranguvöönd (330,7 ha),
 • Liivase sihtkaitsevöönd (250,6 ha),
 • Mustjärve sihtkaitsevöönd (65,9 ha),
 • Põõsaspea sihtkaitsevöönd (44,8 ha),
 • Rooslepa sihtkaitsevöönd (217,3 ha),
 • Toatse piiranguvöönd (192,9 ha),
 • Uuejõe sihtkaitsevöönd (145,2 ha),
 • Vananõmme sihtkaitsevöönd (435,8 ha).

Nõva maastikukaitseala keskkonnaregistri kood on KLO1000120.

Välislingid muuda