See artikkel räägib piiratud inimtegevusega alast; Kristiina Ehini luulekogu kohta vaata artiklit Kaitseala (luulekogu)

Kaitseala on ala, kus inimtegevus on piiratud, harva ka keelatud ((loodus)reservaadid). Kaitsealad on loodud mingi territooriumi looduse- või/ja kultuuripärandi säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks.

Eesti kaitsealad muuda

  Pikemalt artiklis Eesti kaitsealad

Eestis on 4 peamist tüüpi kaitsealasid: rahvuspargid, looduskaitsealad ja maastikukaitsealad ehk looduspargid ja programmialad. Neis eristatakse loodusreservaate, sihtkaitse- ja piiranguvööndeid.

Samuti on Eestis moodustatud sookaitsealad, veekaitseala, biosfääri-kaitseala, Ramsari alad, Natura alad. Eesti Looduskaitseseadus 2004 [1] toob välja küll vaid osa neist.

IUCNi kaitsealade klassifikatsioon muuda

Rahvusvaheline Looduskaitseliit (IUCN) on inimmõju suurust ja alade (sh elupaikade) kasutamise intensiivsust arvestades välja töötanud 6-kategoorialise kaitsealade klassifikatsiooni (Davey 1998[1]; WRI 2000[2]):

  1. loodusreservaadid ja metsiku loodusega alad
  2. rahvuspargid
  3. loodusmälestised ja üksikobjektid
  4. elupaiga või liigi kaitsealad
  5. kaitstavad maastikud
  6. loodusvarade kaitsealad

Vaata ka muuda

Viited muuda

  1. Davey, A. G. (1998). National System Planning for Protected Areas. IUCN. World Conservation Union, Gland, Šveits
  2. WRI (World Resources Institute). (2000). World Resources 2000–2001: People and ecosystems: The fraying web of life. World Resources Institute, Washington D.C.