Mihkel Kõvamees

Mihkel Kõvamees (15. august 1891 Muhu20. märts 1983 Stockholm) oli Eesti sõjaväelane (kaptenmajor) ja kaugesõidukapten.

1927–1940 oli ta Tallinna sõjasadama ülem.

Lõpetanud Vladivostoki kaugsõidumerekooli 1914, Irkutski Sõjakooli 1915 ja Alalisväeohvitseride kursused mereväe alal 1928. Esimeses maailmasõjas võttis osa koos Siberi küttidega lahingutest sakslaste vastu, kusjuures sai 3 korda haavata. Eesti rahvusväeosades teenis 3. Jalaväepolgus. Eesti sõjaväkke astus märtsis 1923. Sõjasadama ülemaks määrati aprillis 1927. Kaptenmajoriks kõrgendati veebruaris 1931. Aumärgid: Püha Anna rist (Venemaa), Püha Vladimiri rist (Venemaa), Kotkaristi IV klassi teenetemärk (1936).

Aastal 1944 viis ta mootorpurjekal Atlantic Rootsi Peaministri Vabariigi Presidendi ülesandeis Jüri Uluotsa ja Otto Tiefi valitsuse kohtuministri Johannes Klesmenti.

Tema poeg oli Argo Kõvamees.