Meeled (lad sensus, ingl senses) on loomade (sealhulgas inimeste) võime tunnetada välis- või sisekeskkonnast pärinevaid stiimuleid. Meeled vahendavad informatsiooni meeleelundite (näiteks silmad, kõrvad, ninaõõne haistmisepiteel) või hajusalt paiknevate retseptorrakkude (kompimistundlikud retseptorid nahas) kaudu, mis muudavad füüsikalised stiimulid närviimpulssideks[1]. Meeleelundite vahendatavad aistingud võimaldavad loomadel kõrgemates ajukeskustes panna aluse taju protsessidele.

Viis meelt ja vastavad meeleelundid

Traditsiooniliselt on eristatud viit meelt: nägemine, kuulmine, kompimine, haistmine ja maitsmine. Nüüdisaegses teaduskirjanduses käsitletakse kompimist somatosensoorse meele modaalsusena. Lisaks kompimisele kuulub somatosensoorse meele modaalsuste hulka veel valumeel, temperatuurimeel, tasakaalumeel ja propriotseptsioon[1]. Eri loomadel võivad meeled olla erinevad ja neid võib olla erinev arv.

Oluline on eristada meelelist informatsioonitöötlust ja taju. Taju sisu võib oluliselt muutuda ilma meelelise informatsioonitöötluse muutuseta (vt joonist "Taju ja meelelise informatsiooni töötlus"). Teaduskirjanduses kasutatakse tihti ka aistingu mõistet, mis võib viidata retseptorrakus aset leidvale füsioloogilisele protsessile, kuid vahel viitab teadvustatud meelelisele elamusele.

Meelte eristamiskriteerium ja arv muuda

 
Taju ja meelelise informatsiooni töötlus: pildil võib tajuda kahte näo siluetti või vaasi, kuigi nägemismeele poolt edastatav informatsioon ei muutu

Traditsioonilise vaate järgi, mida omistatakse Aristotelesele, on meeli viis: nägemine, kuulmine, kompimine, maitsmine ja haistmine [2]. Hilisemas filosoofilises kirjanduses on juureldud, miks meeli on viis. Meelte loendamiseks peavad olema kriteeriumid, mille järgi erinevad tajud kuuluvad eri meelte alla, ning ühisjooned, mille järgi tajud arvatakse ühe ja sama meele alla. Seega tuleb ka öelda, milles seisneb iga meele loomus. Võimalikud eristustunnused on taju objekt või tajutav omadus (värvus, heli jne), taju elamuslikud omadused, tajus osalev meeleelund ja selle seos ajuga ning taju füüsikalised stiimulid [3]. On vaieldud selle üle, milline on õige kriteerium, ning on autoreid, kes ei pea ühtegi kriteeriumi õigeks [4].

Eksperimentaalbioloogias defineeritakse meeli stiimulite detektsiooni vahendavate molekulaarsete mehhanismide ning meelelise informatsiooni töötlust vahendavate närvijuhteteede kaudu.

Klassikalised meeled muuda

Nägemismeel muuda

Nägemine ehk nägemismeel (ingl k sight, vision) on võime detekteerida ja tõlgendada valgusstiimuleid. Nägemismeel võimaldab eristada valgusintensiivust, värvust, esemete kuju, suurust ja liikumist ruumis. Imetajad detekteerivad muutusi valgusinformatsioonis läbi silmavõrkkestas paiknevate fotoretseptorite.

Kuulmismeel muuda

  Pikemalt artiklis Kuulmine

Kuulmine ehk kuulmismeel (ingl k hearing, audition) on võime eristada helilaineid nende amplituudi ja sageduse alusel mingi spetsiaalse (kuulmis)elundi (tavaliselt kõrva) abil[5]. Kuulmismeel võimaldab teha kindlaks heliallika asukoha ja liikumise ruumis. Imetajates detekteeritakse helilaineid kõrvas, kus mehaaniline vibratsioon konverteeritakse sisekõrvas närviimpulssideks. Kuna kuulmine eeldab mehaaniliste stiimulite (molekulide vibratsioon) detekteerimist, siis sarnaselt kompimismeelega liigitatakse kuulmismeel mehhanosensatsiooni (ingl k mechanosensation) alla.

Haistmismeel muuda

  Pikemalt artiklis Haistmine

Haistmine ehk haistmismeel (ingl k olfaction) on kemosensoorne meel, mis võimaldab spetsiaalse haistmiselundi või selleks kohastunud haisterakkude abil tajuda ja eristada keskkonnas (õhus ja/või vees) levivaid keemiliste ühendite segusid ehk lõhnu. Selgroogsetel loomadel (sealhulgas inimesel) paikneb haistmiselund koos vastavate rakkudega ninaõõne epiteelis. Selgrootutel paiknevad haisterakud enamasti vastavates haistmisorganites (lülijalgsetel antennides) või kehas hajusalt. Imetajates detekeerivad haistmisretseptorrakud haistmisstiimuleid läbi OR perekonda kuuluvate G-valguga seotud retseptorvalkude. Haistmisretseptorgeene on loomadel reeglina sadu, kusjuures üks haistmisretseptorrakk ekspresseerib reeglina ainult ühte kindlat tüüpi haistmisretseptorgeeni[6].

Maitsemeel muuda

  Pikemalt artiklis Maitsmine

Maitsmine ehk maitsemeel (ingl k taste või gustation) on kemosensoorne meel, mille eesmärgiks on hinnata lahustunud ainete teatud omadusi, sealhulgas toitainete ja kahjulike ainete sisaldust[7]. Maitsemeel on eelkõige oluline ainete söögi- ja joogikõlbulikkuse hindamisel. Tänapäeval tuntakse imetajatel viit maitseaistingut: magus, kibe, soolane, hapu ja umamimaitse. Maitseaistinguid võib olla veel ning eri loomaliikidel võivad esineda väga erinevad maitseaistingud. Näiteks lülijalgsed võivad maitsemeele abil detekteerida ka rasvu, vett ja lahustunud süsihappegaasi. Maitseretseptorid detekteerivad maitsestiimuleid tänu retseptorvalkudele. Näiteks imetajad detekteerivad magusaid ja kibedaid aineid läbi G-valgu perekonda kuuluvate T1R, T2R perekonna geenide. Hapusid stiimuleid ja soolsust detekteeritakse aga tänu erinevate ioonkanalite.

Kompimine muuda

  Pikemalt artiklis Kompimine

Kompimine ehk kompimismeel (ingl k touch, tactition või somatosensation) on võime puudutades kindlaks teha esemete kuju, suurust ja mehaanilisi omadusi[8]. Sarnaselt kuulmisega eeldab kompimismeel mehaaniliste stiimulite detekteerimist, mistõttu arvatakse see mehhanosensatsiooni alla.

Mitteklassikalised meeled muuda

Lisaks klassikalistele meeltele on inimestel mitmeid muid meeli, nagu propriotseptsioon, temperatuurimeel, valumeel jm.

Loomade meeled muuda

 
Õud-lõgismao infrapunaelundi avad

Paljudel loomaliikidel esineb meeli, mis inimestel puuduvad. Näiteks mitmel putukaliigil on polariseeritud valguse meel, mis võimaldab neil keskkonnas orienteeruda. Kalaliikidel, näiteks elektriangerjal, esineb elektriväljatundlikkust (elektrotseptsioon).

Termolokatsioon muuda

  Pikemalt artiklis Termolokatsioonielund

Termolokatsioon võimaldab loomadel tunnetada infrapunakiirgust vastava termolokatsioonielundi abil. Termolokatsiooni võime arvatakse olevat nahkhiirtel Desmondus rotundus, teatud putukatel (põlendikuhundlane, Pachliopta aristolochiae, Troides rhadamathus plateni) ja teatud madudel[9]. Termolokatsioonielundil puudub optiline süsteem.

Termolokatsioonielund paikneb lõgismadudel (Crotalus) silmade ja osadel pärisboalastel (silehuulboa, puuboa, Sanzinia) üla- ja alamokakilbiste vahel. Püütonlastel paikneb elund madalate lohukestena ülamokakilbistel, kummalgi pool pead. Aafrikarästikute karikakujulised süvendid paiknevad sõõrmete taga.[10]

Vaata ka muuda

Viited muuda

  1. 1,0 1,1 Squire LR, Bloom FE, McConnell SK, Roberts JL, Spitzer NC, Zigmond MJ. 2nd ed. (2003). "Ch. 22: Fundamentals of Sensory Systems". Fundamental Neuroscience. Academic Press. ISBN 0-12-660303-0.
  2. Stephen Everson. Aristotle on Perception, Oxford: Clarendon Press 1997, ptk 3.
  3. H. P. Grice. Some Remarks about the Senses. – R. J. Butler (toim). Analytical Philosophy, Oxford 1962. Ümbertrükk: Paul Grice: Studies in the Way of Words, lk 248–268. Paul Grice
  4. Matthew Nudds. The Significance of the Senses. – Proceedings of the Aristotelian Society, 2004, lk 31–52.
  5. "Kuulmine". 1990. Eesti Entsüklopeedia. 5. köide. Kirjastus Valgus
  6. DeMaria, S. Ngai, J. (2010). "The Cell Biology of Smell". J Cell Biol. 2010 Nov 1;191(3):443-52. doi: 10.1083/jcb.201008163.
  7. Yarmolinsky D.A., Zuker C.S., Ryba N.J. "Common sense about taste: from mammals to insects". Cell. 2009 Oct 16;139(2):234-44.
  8. "Kompinine" 1989. Eesti Entsüklopeedia 4. Köide. Kirjastus Valgus
  9. Campbell AL, Naik RR, Sowards L, Stone MO,Biological infrared imaging and sensing., Micron. 2002;33(2):211-25, Veebiversioon (vaadatud 03.02.2014) (inglise keeles)
  10. Loomade elu 5:243.

Kirjandus muuda