Kose valla lipp

Kose valla lipp on Harju maakonnas asuva Eesti haldusüksuse Kose valla lipp.

Kose valla lipp

Kose valla lipp kinnitati 27. veebruaril 2014. aastal, pärast seda, kui Kose vald ühines 20. oktoobril 2013 Kõue vallaga. Uue valla nimeks sai Kose vald ning kasutusele võeti uus lipp.

Lipu autor on Mart Lankotsi.

Lipu kirjeldus

muuda

Sinise ja valgega lainelõikes diagonaalselt poolitatud ruudukujuline kangas, millel on kujutatud valge roosaken ja kolm sinist okaspuutaime. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 1:1, normaalsuurus 105x105 cm.

Sinise värvi kood on Pantone 285C.

Põhjendus

muuda

Kose ja Kõue valla ühinemisel tekkinud Kose valla sümbolid aitavad kogukondadel üheskoos edasi liikuda. Valla sümbolid on evolutsioon ning sellel on elemente mõlema endise valla sümbolitest.

Lipu kasutamise kord

muuda
  1. Vallalipp heisatakse ajutiselt valla pidupäeval, samuti muudel avalikel üritustel.
  2. Vallalipu heiskamise võib teha kohustuslikuks üksnes vallavolikogu otsuse või vallavalitsuse korraldusega vallale kuuluvatel hoonetel, rajatistel või maa-aladel. Teistele omanikele on niisugused otsused või korraldused üksnes soovitusliku iseloomuga.
  3. Vallalipp heisatakse hoone peasissekäigu juurde või mujale selleks sobivasse kohta, kas lipuvardaga vastavasse hoidikusse või lipumasti.

Lipu ajalugu

muuda

2013. aasta kohalike omavalitsuste valimiste järel tekkis seniste Kose ja Kõue valdade ühinemise järel Kose vald. Uuele vallale sümboolika leidmiseks kuulutati välja konkurss. Kokku esitati konkursile 36 kavandit 16 autorilt. Et nendest omakorda valida välja parimad, moodustati tööde hindamiseks komisjon. Sinna kuulusid kummastki omavalitsusest neli esindajat ning lisaks ka Riigikantselei sümboolikanõunik Gert Uiboaed. 12. novembri istungil valiti välja kolm paremat kavandit ning need esitati rahvahääletusele. Sedelitel kogunes arvamusavaldusi 1211 ja elektrooniliselt 593 häält. Paberil antud hääled eelistasid autorit Mart Lankotsi tööd, kes kogus 662 häält. Järgnesid Maret Kruve 354 häälega ja Liina Kald 195 häälega. Internetis hääletajad eelistasid samuti Mart Lankotsi (248), järgnesid Maret Kruve (248) ja Liina Kald (53 häält). Rahvaküsitluse tulemusi arvestades otsustati kuulutada võitjaks Mart Lankotsi töö. Kõue endine sümboolika anti üle volikogu otsuse alusel Kõue mõisale. Valla riigivapiga pitsat antakse üle Riigikantseleile.

II koha töö "Peko"

Lipu kirjeldus. Sinise ja valgega lainelõikes neljastatud väljal südapunktis valge raamiga sinine roosaken ning (ii ja iii) kaks sinist okaspuutaime. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 1:1, normaalsuurus 105x105 cm.

Selgitus. Sümboli nelikjaotusest tekkiv rist tähistab olulist teede sõlmpunkti, mille keskmes asub Kose alevik – viimast sümboliseerib kirikule viitav roosaken. Okaspuutaimed viitavad vallas esinevale rikkalikule loodusele ja lainelõige Pirita jõele. Veekogusid tähistab sinine värv. Hõbe viitab Harjumaale ning Kose aardeleiule.

III koha töö "Katariina"

Lipu kirjeldus. Sinisel väljal valged laine- ja sakklõikes piidad ja südapunktis rõngasrist. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7:11, normaalsuurus 105x165 cm.

Selgitus. Laine- ja sakklõikes piidad viitavad kahele ühinevale vallale – Kosele ja Kõuele. Rõngasrist märgib päikeseratast kui iidset maaharimise sümbolit. Samuti on see kaitsev märk, millel on oluline roll karjakasvatuse ja põllumajanduse juures. Risti ringiga ümbritsemine tähendab ka ühinemist ja kooshoidmist. Sinine värv tähistab rahu, usku ja tõde ning viitab valla veerohkusele. Hõbe märgib valgust, elu, puhtust ja vaimsust.

Kose valla lipp 1997–2013

muuda
 
Kose valla lipp 1997–2013

Lipp kinnitati 7. veebruaril 1997 ning oli kasutusel 20. oktoobrini 2013, mil ühinesid Kose ja Kõue vald. Selle kujundajaks oli Kose Gümnaasiumi (varasem Kose Keskkool) õpetaja Sirje Hanikat.

Lipp on ruudukujuline vapilipp, mis on pikuti laineliselt ja põigiti sirgelt poolitatud kangas. Vardapoolne ülemine ja lehvipoolne alumine väli on sinised, vardapoolne alumine ja lehvipoolne ülemine aga valged. Ülemisel sinisel väljal on valge kaheksa siiruline roosaken.

Kandelipu suurus on 105x105 cm ning laiuse ja pikkuse vahekord 1:1.

Sinine sümboliseerib Kose kihelkonna valdu ning vett. Valge tähistab vaimsust ja Kose valla tähtsust Eesti kultuuriloos. Valge (hõbe) on samuti Harjumaal vapitunnuse, risti, värvus ja viitab ka hõbemüntide leidu. Lipu laineline püstpoolitus osutab valla nimele. Kanga nelikjaotusest tekkiv rist tähistab oluliste teede sõlmpunkti (Kose-Risti). Roosaken sümboliseerib Kose kirikut ja iidset asulat.

Vaata ka

muuda

Välislingid

muuda