Koduloolane

oma kodukandi ajaloo koduloo uurija
(Ümber suunatud leheküljelt Koduloouurija)

Koduloolane ehk koduloouurija (ka: kodu-uurija) on inimene, kes tegeleb oma kodukandi ajaloo uurimise ehk kodulooga enamasti hobi korras.

Koduloolaste tegevust on hinnatud mitmeti. Ühelt poolt suhtuvad elukutselised ajaloolased sellesse sageli kriitiliselt, kuna koduloolaste ettevalmistus ja taustateadmised võivad olla lünklikud ning järeldused seetõttu ebateaduslikud. Kiindumusest oma kodukanti on neil ka oht selle ajaloolist tähtsust üle hinnata. Teisalt teevad paljud koduloolased kohaliku ajalooteabe kogumisel hoolikat ja tänuväärset tööd, valgustades mikroajalugu. Mitmed teaduse seisukohast olulised avastused ajaloos, arheoloogias, paleontoloogias ja geoloogias on pärit just koduloolastelt. Ka tuleb silmas pidada, et teaduslooliselt ei olnud pikka aega ajaloolaste ja koduloolaste vahel kuigi suurt erinevust.

Eestis on koduloolased koondunud arvukatesse ühendustesse nagu näiteks MTÜ Kodulugu, Pärnumaa Koduloolaste Selts jpt.

Eesti tuntumate koduloolaste hulka kuuluvad või on kuulunud näiteks Mihkel Aitsam, August Wilhelm Hupel, Eva Maaring, Voldemar Miller, Helend Peep, Kalev Päid, Jaan Tagaväli, Valdeko Vende ja Gustav Vilbaste.