Hilary Putnam

Ameerika Ühendriikide filosoof

Hilary Whitehall Putnam (31. juuli 1926 Chicago13. märts 2016) oli USA filosoof, matemaatik ja informaatik.

Hilary Putnam (2006)

Putnam oli 20. sajandi teise poole analüütilise filosoofia suurkuju. Tema teadustööd olid olulised vaimufilosoofias, keelefilosoofias, matemaatikafilosoofias ja teadusfilosoofias.

Peale filosoofia tegutses ta matemaatika ja informaatika alal. Koos Martin Davisega töötas ta välja Davise-Putnami algoritmi Boole'i avaldise kehtestatavuse probleemi lahendamiseks ja aitas näidata Hilberti kümnenda probleemi lahendamatust.

Putnam oli tuntud selle poolest, et ta suhtus omaenda filosoofilistesse positsioonidesse sama halastamatu kriitikaga kui teiste omadesse. Selle tulemusena omandas ta oma filosoofiliste seisukohtade sagedase muutja maine.

Vaimufilosoofias on Putnam tuntud argumentidega identiteediteooria vastu, mis põhinevad tema hüpoteesil vaimusündmuste mitmesest realiseeritavusest ja tema versioonil funktsionalismist.

Keelefilosoofias arendas ta koos Saul Kripke ja teistega välja osutamise põhjusliku teooria ning sõnastas tähenduse uudse, eksternalistliku teooria, mis põhineb Teisik-Maa mõtteeksperimendil.

Matemaatikafilosoofias töötasid Putnam ja Willard Van Orman Quine välja Quine'i-Putnami asendamatuseargumendi abstraktsete matemaatiliste objektide olemasolu kasuks. Hiljem näitas ta, et matemaatika pole puhtalt loogikaline, vaid kvaasiempiiriline.

Epistemoloogias on Putnam tuntud mõtteeksperimendi "Aju tõrres" kriitikuna. See eksperiment tundub olevat jõuline argument skeptitsismi kaitseks, kuid Putnam seab kahtluse alla selle koherentsus (filosoofia)e.

Metafüüsikas kaitses Putnam esialgu realismi, kuid lõpuks sai selle üheks kõige häälekamatest kriitikutest, võttes omaks niinimetatud pragmaatilise realismi. Sellegipoolest jäi ta eluaeg truuks teaduslikule realismile, mis laias laastus tähendab seda, et küpsed teaduslikud teooriad kirjeldavad asju ligikaudu niisugustena, nagu need on.

Eesti keeles on ilmunud tema raamat "Kolmekordne lõng: vaim, keha ja maailm" (tõlkinud Tiiu Hallap, Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020, sari "Avatud Eesti raamat").

Publikatsioonid

muuda