Matemaatiline objekt

abstraktne objekt matemaatikas

Matemaatilised objektid on asjad (objektid), mida matemaatika käsitleb, näiteks arvud, funktsioonid, hulgad, kehad ja graafid.

Vaated matemaatiliste objektide loomuse kohta on matemaatika ajaloo jooksul muutunud. Nende ontoloogiline staatus on matemaatikafilosoofias vaidluse all, kuid kõige levinuma arusaama järgi on need abstraktsed objektid.