Hiiumaa valla vapp

(Ümber suunatud leheküljelt Hiiu valla vapp)

Hiiumaa valla vapp on Hiiu maakonnas asuva Eesti haldusüksuse Hiiumaa valla vapp.

Hiiumaa valla vapp.

Vapp võeti esmakordselt kasutusele Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel 20. oktoobril 2013 Hiiu vallaks. Viimase ühinemisel omakorda Emmaste, Käina ja Pühalepa vallaga võeti sümboolika kasutusele Hiiumaa valla vapina.

Vapi kirjeldus ja põhjendus muuda

Vapiks on sinise põhjaga kilp, millel valge stiliseeritud Hiiu valla au ja uhkus – Kõpu tuletorn. Valged viirud torni tipust vapi servadeni on valguse ja seeläbi lootuse märgiks. Valge mägi sinisel taustal sümboliseerib Hiiumaa kolme kõrgeimat mäge, mis asuvad Hiiu valla territooriumil. Sinised lained valge mäe taustal sümboliseerivad vett mitmel kujul. Alumine laine annab aimu allikatest Kärdlas ning ülemine laine Hiiu valla mereäärsest asukohast. Sinine värv sümboliseerib vett ja värskust ning valge puhtust ning looduse puutumatust.

Vapi kasutamise kord muuda

Valla vappi kasutatakse:

 1. Vallavolikogu ja vallavalitsuse pitsatitel ning dokumendiplankidel.
 2. Valla autasudel, meenetel, tänukirjadel, ümbrikel ja muudel trükistel.
 3. Vallavolikogu ja vallavalitsuse hoone sildil ning valla piiritähistel.

Vapi ajalugu muuda

2013. aasta suvel korraldasid Kõrgessaare vald ja Kärdla linn avaliku konkursi Hiiu valla sümboolika leidmiseks. Konkursi eesmärgiks on leida Kärdla linna ja Kõrgessaare valla ühinemisel moodustuva Hiiu valla ametlik sümboolika – vapp ja lipp. Sümboolika pidi väljendama loodava Hiiu valla identiteeti ning rõhutama, et Hiiu vald on mitmekesise looduskeskkonna, kaunite paikadega ja väärika ajalooga piirkond. Konkursi auhinnafond oli 1000 eurot. Osalemiseks esitati järgmised tingimused:

 1. Konkurss toimub eesti keeles.
 2. Konkursil võib osaleda nii füüsilise kui juriidilise isikuna. Osaleja võib esitada mitu konkursitööd.
 3. Konkursile tuleb esitada nii vapi- kui ka lipu kavand.
 4. Konkursil ei või osaleda komisjoni liikmed ja konkursi korraldamisega otseselt seotud isikud, kes konkursi ettevalmistamise käigus on eelistatud olukorras ja/või kes võiksid mõjutada konkursi raames tehtavaid otsuseid.
 5. Konkursile esitatud kavandid ei pea sisaldama seni kasutusel olnud elemente Kärdla linna ja Kõrgessaare valla sümboolikast. #Loodava valla sümboolikas tuleb kasutada Kõpu tuletorni kui Hiiumaa sümbolit.
 6. Konkursile esitatava lipu kavandil tuleb välja tuua pikkuse ja laiuse suhe. Selgituskirjas tuleb välja tuua lipu normaalmõõtmed.
 7. Konkursile esitatava vapi ja lipu kavandamisel tuleb silmas pidada alljärgnevat:
  1. Sümboli loomisel on lubatud kasutada vaid heraldilisi värvusi. Heraldilised värvused on emailvärvid (punane, sinine, must, roheline ja violetne) ja metallivärvid (kuldne, hõbedane). Heraldilised värvused on puhtad ja kirkad, nende toone ei eristata.
  2. Vapil võib kulla asendusvärvusena kasutada kollast, hõbeda asendusvärvusena valget. Lipul tuleb asendusvärvust kasutada igal juhul.
  3. Sümbolil võib kasutada kuni kolme värvust, millest üks on metall. Värvuste valik peab olema põhjendatud.
  4. Emailvärvi ei saa asetada emailvärvi peale ega kõrvale. Metallivärvi ei saa asetada teise metallivärvi peale või kõrvale.
  5. Vapil ja lipul kasutatakse tavapäraseid heraldilisi sümboleid. Tähed, numbrid või tekstid ei ole heraldilised sümbolid.
  6. Sümbolil paiknevad kujundid peavad olema võimalikult suured ja täitma hästi neile varutud pinna. Kujundid on tasapinnalised, reljeefsust ja perspektiivi tähistavat varjutust ega viirutust ei kasutata. Kujundite puhul on oluline äratuntavus, loomutruudus ei ole nõutav.
  7. Heraldilised tunnused peavad olema hõlpsasti arusaadavad ja meeldejäävad, sisaldama vaid kõige olulisemat. Vapil või lipul kasutatakse tavapäraselt vaid üht põhikujundit.
  8. Üht asja või mõistet ei või sümboliseerida kahe või enama kujundiga.
  9. Kujundite valik peab olema selline, et sümbolit oleks võimalik taastada ka kujundite kirjelduse põhjal, ilma pildimaterjalita. Kujund peab olema objekti üldesindaja, mitte kujutama konkreetset, individualiseeritud objekti.

Tähtajaks, 28. juuniks 2013 esitatud 21-st tööst ei vastanud reeglitele viis. Ülejäänute hulgast valis 7-liikmeline konkursikomisjon välja võidutöö. Selleks, et võidutöö vapp ja lipp oleksid samade kujunduspõhimõtetega ja vastaksid kõikidele heraldikareeglitele ning neid saaks ametliku sümboolikana kasutada, viidi koostöös autoriga konkursile esitatud töösse sisse mitmeid muudatusi. Vapil muudeti laineharja kuju, muu jäi algupäraseks. Lõplik variant kooskõlastati Riigikantseleiga.

Võidutöö autoriks on Läänemaalt pärit Triin Paalo, kes on õppinud kunstilist kujundamist ning kellel on ette näidata mitmete konkursside võidutöid. Enne kujundama hakkamist uuris ta mõlema omavalitsuse ajalugu, püüdes mõista, mida kumbki oma piirkonna juures enim väärtustab ning millised on ühised jooned.

Vaata ka muuda

Välislingid muuda