Ava peamenüü

Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool

muusikakool Tartus
"Tartu muusikakool" suunab siia. Tartus tegutseva I muusikakooli kohta vaata artiklit Tartu I muusikakool. Tartus tegutseva II muusikakooli kohta vaata artiklit Tartu II muusikakool.
Tubina saal Elleri koolis

Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool on riiklik kutseõppeasutus Tartus aadressil Lossi tänav 15.

Tänane Elleri-nimeline muusikakool on 1919. aastal asutatud Eesti Helikunsti Seltsi Tartu Kõrgema Muusikakooli järglane. Praegu annab kool kutsekeskharidust põhi- ja keskkooli baasil. Õppeaeg on põhikooli baasil neli aastat, keskkooli baasil kolm aastat. Pärast kooli lõpetamist on võimalik haridusteed jätkata nii eesti kui välismaa muusikakõrgkoolides.

AjaluguRedigeeri

1919. aastal asutati Eestis kolm muusikakooli, neist kaks Tartus: August Nieländeri I Muusikakool ja Eesti Helikunsti Seltsi Tartu Kõrgem Muusikakool, mida juhtis Juhan Aavik. Need kaks muusikakooli ühendati 21. detsembril 1921 Tartu Kõrgemaks Muusikakooliks, juhatajateks registreeriti nii Juhan Aavik kui ka August Nieländer. Et aga Tallinna Kõrgemast Muusikakoolist kasvas välja Tallinna Konservatoorium (1923), siis Nieländeri initsiatiivil tehti seda ka Tartus ning 1925. aasta aprillis nimetati kool Tartu Konservatooriumiks. Nimeliselt jäi endiselt alles kaks direktorit, ehkki Aavik tegutses juba rohkem Tallinnas. Juba varem olemas olnud vastuolud juhatajate vahel süvenesid, riikliku kokkuhoiu nimel otsustati, et konservatoorium kui riiklik õppeasutus jääb ainult Tallinna.

Uue kooli loomisega hakkas tegelema selleks ellu kutsutud Muusikalise Hariduse ja Kultuuri Edendamise Selts (alates 1931. aastast Tartu Helikunsti Selts) eesotsas Miina Härmaga. 1. septembril 1927 avati uus Tartu Kõrgem Muusikakool, mille direktoriks sai Harald Laksberg (1887–1963, direktor 1927–1940). Endisest konservatooriumist oli pärit rida õppejõude. Hästi läbimõeldud koolisüsteemi, tugevate õppejõudude ja eeskujuliku töökorralduse tõttu kujunes Laksbergi juhitud õppeasutus kiiresti kooliks, mille paremate lõpetajate tase oli võrreldav Tallinna Konservatooriumi omadega. Mitmed lõpetajad kasutasidki võimalust lõpetada konservatoorium eksternina järgmisel aastal pärast muusikakooli lõpetamist (näiteks Olav Roots, Leonid Milk, Leonhard Virkhaus, Alfred Karindi, Wilhelm Tilting).

Aastatel 1920–1940 töötas Tartu Kõrgemas Muusikakoolis kompositsiooni ja muusikateoreetiliste ainete õpetajana Heino Eller. Tema nn Tartu koolkonnast on pärit helilooja, pianist ja dirigent Olav Roots, heliloojad Eduard Tubin, Eduard Oja, Alfred Karindi, Johannes Bleive, muusikateadlane Karl Leichter jt.

Teise maailmasõja künnisel ja ajal toimusid suured muudatused. Paljud õppejõud lahkusid keeruliste olude sunnil kas muusikakoolist, Tartust või koguni Eestist. 1940 koolid riigistati ning alustati õppeprogrammide ühtlustamist NSV Liidu teiste muusikaõppeasutustega.

Kooli nimetusi alates 1940. aastatest:

  • 1940–1941 Tartu Muusikakool (direktor 1940–1941 Harald Laksberg)
  • 1941. aasta sügisel taastati nimetus Tartu Kõrgem Muusikakool (kuni 1944, direktor Artur Ojassoo)
  • 1944–1949 Tartu Riiklik Muusikakool (25. august 1944 – 8. oktoober 1944 direktori ülesandeis lauluõpetaja Salme Kann, 8. oktoober 1944 – 1. märts 1949 direktor Udu Topman)
  • Alates 1949 Tartu Muusikakool (alates 1. märtsist 1949 direktor Oskar Eomois, alates 17. novembrist 1950 direktor Aleksandra Sarv, 1969 – 1991 oli direktor Ago Russak)
  • Alates 1971 – Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool.

1944. aasta sügisest kujunes Tartu muusikakool keskeriharidust andvaks kooliks.

Kooli on juhtinud veel Jüri Kuus (1991–1999) ja Mart Jaanson (1999–2001), alates 2001 Kadri Leivategija.

VilistlasiRedigeeri

KirjandusRedigeeri

  • Tartu Muusikakool 1919-1969. – Eesti Raamat, Tallinn, 1969
  • Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool 75. – Tartu, 1994
  • Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool 85. – Tartu, 2004
  • Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool 90. – Tartu, 2009

VälislingidRedigeeri