Heili Sepp

eesti prokurör, kohtunik, esseist ja tõlkija.

Heili Sepp (sündinud 2. augustil 1975)[1] on Eesti jurist, esseist ja tõlkija.

Heili Sepp
Riigikohtu kohtunik
Ametiaeg
1. märts 2022 – 1. august 2043
Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik
Ametiaeg
august 2020 – 28. veebruar 2022
Viru Maakohtu kohtunik
Ametiaeg
1. veebruar 2018 – august 2020
Isikuandmed
Sünniaeg 2. august 1975 (48-aastane)
Alma mater Tartu Ülikool
(õigusteadus (BA), 1997)
(religiooniantropoloogia, 2012)

Aastatel 1997–2008 ja 2011–2014 oli ta prokurör, 2008–2011 ja 2014–2015 Justiitsministeeriumi ametnik, alates 2018. aastast on ta kohtunik.

Haridus muuda

Töökäik muuda

Õiguskantsleri kantseleis muuda

2015. aastal asus Sepp tööle õiguskantsleri nõunikuna. Mõni aeg hiljem nimetati ta õiguskorra kaitse osakonna juhatajaks.

16. veebruaril 2017 otsustas XIII Riigikogu nimetada Heili Sepa õiguskantsleri asetäitja-nõunikuks.[2] Salajasel hääletusel oli otsuse poolt 49 Riigikogu liiget, vastu 10 ja 1 jäi erapooletuks.[3] Ta andis ametivande 21. veebruaril 2017.[4]

Kohtunikuna muuda

18. detsembril 2017 nimetas Vabariigi President Riigikohtu üldkogu ettepanekul Sepa esimese astme kohtunikuks alates 1. veebruarist 2018.[5] Ta asus tööle Viru maakohtusse.

2020. aasta veebruaris vabanes Tallinna Ringkonnakohtus ametikoht, seoses senise kriminaalkolleegiumi liikme Andres Parmase asumisega riigi peaprokuröriks. Uueks ringkonnakohtu kohtunikuks valiti Heili Sepp.[6]

24. novembril 2021 nimetas Riigikogu Heili Sepa alates 1. märtsist 2022 riigikohtunikuks.[7] Selle otsuse poolt oli salajasel hääletusel 54 Riigikogu liiget, vastu oli 21 liiget ning erapooletuks jäid 3.[8] Ta andis ametivande 13. detsembril 2021.[9]

Ta on vajadusel Vabariigi Valimiskomisjonis teise astme kohtuniku Oliver Kase asendusliige.[10]

Tõlked muuda

Heili Sepp on vahendanud eesti keelde ilukirjandust inglise keelest, eelkõige Aafrika ingliskeelsete autorite teoseid.[11]

Viited muuda

 1. Heili Sepp Eesti Teadusinfosüsteemis
 2. Elektrooniline Riigi Teataja. Riigikogu 16.02.2017 otsus "Õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse nimetamine". Avaldamismärge: RT III, 17.02.2017, 5.
 3. Riigikogu koduleht (riigikogu.ee). XIII Riigikogu stenogramm, V Istungjärk, 16. veebruar 2017, päevakorrapunkt Riigikogu otsuse ""Õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse nimetamine" eelnõu (377 OE) esimene lugemine"
 4. Riigikogu koduleht (riigikogu.ee). XIII Riigikogu stenogramm, V Istungjärk, 21. veebruar 2017, päevakorravälinepunkt "Õiguskantsleri asetäitja-nõuniku Heili Sepa ametivanne".
 5. Elektrooniline Riigi Teataja. Vabariigi Presidendi 18.12.2017 otsus nr 196 "Kohtunikuks nimetamine". Avaldamismärge: RT III, 20.12.2017, 1.
 6. "Kohtunik Heili Sepp asub tööle Tallinna ringkonnakohtus" Postimees, 1. juuli 2020.
 7. Elektrooniline Riigi Teataja. Riigikogu 24.11.2021 otsus "Heili Sepa Riigikohtu liikmeks nimetamine". Avaldamismärge: RT III, 30.11.2021, 4.
 8. Riigikogu koduleht (riigikogu.ee). XIIV Riigikogu stenogramm, VI Istungjärk, 13. detsember 2021, päevakorrapunkt "Riigikogu otsuse "Heili Sepa Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (485 OE) esimene lugemine".
 9. Riigikogu koduleht (riigikogu.ee). XIIV Riigikogu stenogramm, VI Istungjärk, 13. detsember 2021, päevakorravälinepunkt "Riigikohtu liikme Heili Sepa ametivanne".
 10. Riigikohtu dokumendiregister. Riigikohtu esimehe 14.05.2020 käskkiri nr 9-1/20-31 "Vabariigi Valimiskomisjoni liikmete ja nende asendusliikmete nimetamine".
 11. "Heili Sepp: raamatutega on mul alati olnud lihtsam kui inimestega" Maaleht, 25. september 2022.

Välislingid muuda

Eelnev
Krista Aas
Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhataja
(juhtivprokurör)

2005 – 31. jaanuar 2008
Järgnev
Margus Gross
Eelnev
Martin Hirvoja
Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika
asekantsler

2009–2011
Järgnev
Kristel Siitam-Nyiri