Ametnik (ehk teenistuja) on üldises tähenduses igasugune kantseleitöötaja. Kitsamas tähenduses peetakse ametniku all silmas riigiteenistuses või kohalikus omavalitsuses töötavat isikut, kelle ametikohaga kaasnevad teatud privileegid (kindlustatus vallandamise suhtes, soodustingimused seoses pensioniga jne.). Ametnik on ametiasutuse koosseisus ettenähtud ametikohale nimetatud või valitud isik.[1] Ametnikke kokku ehk ametnike kogumit nimetatakse ametnikkonnaks.

Avaliku teenistuse seaduse kohaselt jagunevad ametnikud Eestis riigiametnikeks ja kohaliku omavalitsuse ametnikeks.[2]

Kuna ametnikul on avaliku võimu teostamisel suur mõju, siis on tema tegevus ja eeldused reguleeritud üsna rangelt seadusega, samuti on loodud ametniku eetikakoodeks.[3]

Vaata ka Redigeeri

Viited Redigeeri

  1. Sarapuu, Ebe (2012). "Ametniku mõiste avaliku teenistuse seaduse eelnõus" (PDF). Õiguskeel. Vaadatud 06.04.2021.
  2. "Avaliku teenistuse seadus". Riigiteataja. Vaadatud 06.04.2021.
  3. "Ametniku eetikakoodeks" (PDF). Rahandusministeerium. Vaadatud 06.04.2021.