Ametnik on üldises tähenduses igasugune kantseleitöötaja. Kitsamas tähenduses peetakse ametniku (saksa keeles der Beamter ehk die Beamtin; riigiametnik) all silmas riigiteenistuses isikut, kelle ametikohaga kaasnevad teatud privileegid (kindlustatus vallandamise suhtes, soodustingimused seoses pensioniga jne.). Ametnikke kokku ehk ametnike kogumit nimetatakse ametnikkonnaks.