Politseinik

(Ümber suunatud leheküljelt Politseiametnik)

Politseiametnik on politseiteenistuses olev isik.

Politseinik

Eesti

muuda

Eesti Vabariigis on politseinik ehk politseiametnik Politsei- ja Piirivalveametis, Kaitsepolitseiametis või sisekaitselises rakenduskõrgkoolis politseiametniku ametikohal teenistuses olev isik. Laiemas mõttes käsitletakse Eestis politseinikuna ka sõjaväepolitseinikku.

Politseiametnikuna võib teenistusse võtta 19-aastaseks saanud vähemalt keskharidusega Eesti kodaniku, kes valdab eesti keelt seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga kehtestatud ulatuses ning vastab politseiametniku kutsesobivuse nõuetele (nõuded isikuomadustele, haridusnõue, füüsilise ettevalmistuse nõuded).

Laiemalt puutuvad kodanikud Eestis kokku politseiametnikega, keda ametikoha järgi kutsutakse ka piirkonnapolitseinikeks, liikluspolitseinikeks ja kriminaalpolitseinikeks.

Piirkonnapolitseiniku ülesandeks on olla sideohvitser kogukonna ja politsei vahel. Piirkonnapolitseinikud keskenduvad kogukonna ja kohalike omavalitsustega suhtlemisele ning info kogumisele ja infovahetusele oma piirkonnas ja nende tööst on eraldatud patrullimine, süütegude menetlemine, väljakutsete teenindamine ja liiklusjärelevalve.