Erik Linnaks (27. oktoober 1926 Tallinn30. juuni 2001 Tallinn) oli eesti majandusteadlane.

Haridus

muuda

Ta lõpetas Pikavere Algkooli 1938; Tallinna I Poeglaste Progümnaasiumi 1942, Tallinna Poeglaste Kommertsgümnaasiumi (Majandustehnikum) 1945, TPI majandusteaduskonna kaubanduse ökonoomika erialal 1950; Eesti NSV TA Majanduse Instituudi aspirant tööstusökonoomika alal 19591962. [1] Ta oli majandusteaduste kandidaat 1962 (Moskva Rahvamajanduse Instituut); vanemteadur 1964; dotsent 1966; majandusteaduste doktor 1975 (Eesti NSV TA Majanduse Instituut, kinnitus 1976); professor 1977. [1]

Töökäik

muuda

Tallinna Polütehnilises Instituudis õppimise ajal oli Eesti NSV Statistika Keskvalitsuse Õppekombinaadis majandusainete õpetaja 1948–1958, direktori asetäitja 1956–1958; Üleliidulise Kaugõppe Finantsinstituudi Tallinna filiaali õppejõud (kohakaaslus) 1956–1960; Eesti NSV TA Majanduse Instituudi nooremteadur 1961/1962; Elektrotehnika Teadusliku Uurimise Instituudi ökonoomikaosakonna matemaatiliste planeerimismeetodite sektori juhataja 1962–1965, vanemteadur 1964. Tallinna Tehnikaülikoolis 1965–2001: statistika ja raamatupidamise kateedri vanemõpetaja, dotsent 1966–1975; raamatupidamise kateedri dotsent 1975–1976, professor 1976–1991; majandusarvestuse instituudi emeriitprofessor 1992–2001. [1]

Teadustöö

muuda

Ökonomeetria, majandusarvestus. Avaldas üle 80 publikatsiooni, sh 20 raamatut, õppemetoodilisi töid ning artikleid "Eesti nõukogude entsüklopeedias" ja "Eesti entsüklopeedias". Tema juhendamisel on kaitstud 4 kandidaadiväitekirja. [1]

Teaduskorralduslik tegevus

muuda

Tegi koostööd NSV Liidu TA ja NSV Liidu Plaanikomitee tootlike jõudude arendamise nõukoguga; juhendas 1954. aastast raamatupidamisearvestuse korraldamist ligi 30 tööstusettevõttes (nt Kiviõli Keemiakombinaat, Eesti Põlevkivikaevandused, Järvakandi tehased, Tartu Masinatehas jt) ja raamatupidamismeetodite juurutamist tööstusettevõtetes; oli rahvamajanduse maatriksbilansi uurimissuuna teaduslik juhendaja; 1963 valmis tema juhendamisel esimene aruandeline maatriksbilanss ja 1970ndail viidi tema juhendamisel lõpule plaanilise maatriksbilansi koostamine. Oli NSV Liidu Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeeriumi raamatupidamise metoodikakomisjoni ja Eesti NSV Statistika Keskvalitsuse ekspertiisinõukogu liige; Eesti NSV Rahandusministeeriumi arvestuse ja analüüsi metoodikanõukogu esimees 1976–1989; Eesti NSV TA Majanduse Instituudi väitekirjade kaitsmisnõukogu liige; Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna liige 1991–2000; osales Eesti taasiseseisvumisaastail uute õigusaktide väljatöötamisel ning raamatupidamise ümberkorraldamisel. Oli õppejõud Eesti Majandusjuhtide Instituudis ja hinnatud lektor finantsistide täienduskoolitustel. [1]

Tunnustus

muuda

Viited

muuda
  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Tallinna Tehnikaülikooli professorid läbi aegade. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, 2008, lk. 214–215

Välislingid

muuda