Pereraadio

Eesti kristlik raadiokanal
(Ümber suunatud leheküljelt Eesti Pereraadio)

Pereraadio on Eesti kristlike raadiojaamade võrgustik, mis edastab saateid 24 tundi ööpäevas kolme paralleelprogrammiga eesti keeles ja võõrkeeltes (vene, ukraina jm keeled).

Eesti autorite osakaal on kõigis programmides vähemalt 20% programmi päevamahust. Päevasel ajal (kella 7–20) annab eetrisse omatoodetud ja sisseostetud kristlik-hariduslikku originaalkava. Sõnalise osa maht peab Pereraadiole antud ringhäälinguloa järgi olema vähemalt 40% programmi ööpäevasest mahust.

Aadress: Tartu Pereraadio Ühing, Annemõisa 8, Tartu 50708

Rahvusvahelised saated muuda

Pereraadio on praegu ainus Eestis rahvusvahelist ringhäälinguluba omav raadio. Tartu Pereraadio Ühing edastab 2001. aasta algusest rahvusvahelise leviga programmi Semeinoje Radio sagedusel 1035 kHz Tartumaal Kavastus paiknevast saatejaamast. Põhimasti kõrgus on 145 m, suunamuutjal 100 m.

Pereraadio välismaine kuulajaskond ulatub Valgevenest ja Ukrainast kuni Venemaa Volga-äärsete piirkondadeni. Kõige enam tuleb kuulatavuse kohta teateid Lätist ja Venemaa loodepiirkonnast. Pereraadio kuulatavuse tagasisidet on saatnud ka Hollandis, Itaalias ja Permimaal asuvad kuulajad.

Algul oli jaama võimsus 50 kW ja saatja Harris MW50. 2008. aasta suvel asendati see 100 kW-se Transradio (Telefunken) saatjaga (TRAM 100), mis võimaldab lisaks analoogsignaali edastamisele ka digitaalset DRM formaati. See võimaldab tulevikus parandada tunduvalt helikvaliteeti. 2010. aastal paigaldati veel teinegi 100 kW-ne TRAM 100 saatja ning pärast seda on jaama koguvõimsus 200 kW. 2011. aastal muudeti levikarakteristikut, et suurendada signaali tugevust Leningradi oblastis ja Peterburi linnas. Ümberehitustööde käigus vähenes ka põhimasti kõrgus 100 meetrini.

Peamiselt venekeelse põhiprogrammi saatekava kujutab segu Eestis toodetavaist ning koostööpartnerite (peamiselt Venemaal asuvatest raadiostuudiotest) saadavaist saateist.

Pereraadio peamisteks rahvusvahelisteks partneriteks on European Christian Radio Projects ning raadiomisjoniorganisatsioonid World Radio Missionary Fellowship ja Trans World Radio.

Pereraadio saatjad muuda

Kesklainel (kHz):

Kavastu 1035 (RadioEli)

Ultralühilainel (MHz):

Haapsalu 89,4

Paluküla 88,7

Kuressaare 89,0

Puka 88,7

Rakvere 88,9

Tallinn 89,6

Tartu 89,0 & DAB+

Kallaste DAB+

Võru 95,7

Ahtme 88,2

Pärnu 97,5 & DAB+

Ahtme 98,2 (Semeinoje Radio)

Narva 95,6 (Semeinoje Radio)

Tartu DAB+ (Semeinoje Radio)

Pärnu DAB+ (Semeinoje Radio)

Vaata ka muuda

Välislingid muuda