Eesti Mõisate Ühendus

Eesti Mõisate Ühendus on eramõisate omanikke ühendav vabatahtlik mittetulunduslik organisatsioon. Tema tegevust juhib üldreeglina kolmeks aastaks valitud 5-liikmeline juhtus, kes valib ka Eesti Mõisate Ühenduse esimehe.[1] Praegune Eesti Mõisate Ühenduse esimees on Jaanus Kiili.

Eesti Mõisate Ühendus on 2006. aasta septembrist UEHHA, üle-euroopalise ajalooliste hoonete eraomanike katusorganisatsiooni, liige.

Ajalugu

muuda

1990. taasavanes eraisikutel võimalus osta avaliku kasutuseta jäänud mõisaid. Osa mõisaid tagastati ka endistele omanikele või nende pärijatele kas tasuta või sümboolse tasu eest. Nii on Eestis taas mõisaomanikuks Wrangellid, Stenbockid, Rosenid, Rammid ja Taubed. Vanale kodumaale on tagasipöördunud ka Stryckid, Bockid (a.d.H Lachmes) jt ajaloolised perekonnad. Mõisaomanike hulk on suurenenud ning jõudnud tänaseks rohkem kui 100 isikuni-perekonnani. Uute eraomanike seas on eestlasi, soomlasi, sakslasi, norralasi, inglasi – traditsiooniliselt on tegu rahvusvahelise seltskonnaga. [2]

Eramõisate omanike esindajatena kogunes 13. mail 2003 Tallinnas Eesti Kunstiakadeemia Restaureerimiskooli ruumes 12 mõisaomanikku ja mõisahuvilist. Otsustati (taas)luua Eesti Mõisate Ühendus.

Eesti Mõisate Ühenduse asutajaliikmed on:

Ühendus

muuda

Ühenduse tegevuse eesmärgiks on:

  • mõisakeskuste taastamisele kaasa aitamine
  • mõisataastajate ja –huviliste ühendamine
  • mõisate, mõisaparkide ja ajaloo tutvustamine
  • Eesti mõisakultuuri arendamine ja propageerimine
  • maa-elu, loodussõbraliku eluviisi propageerimine

Ühenduse liikmed annavad võimalust mööda oma panuse euroopaliku ühiskonna heasse käekäikku, nad respekteerivad teisi religioosseid või filosoofilisi traditsioone ning tunnustavad end sellise vaimse traditsiooni järgijaks, mis tunnistab isiksuse väärikust ning välistab mistahes intolerantsuse ja selekteerimise.

Ühenduse liikmed peavad loomulikuks inimõiguste edendamist sõltumata päritolust, sotsiaalsest seisundist ja rassist, mõistavad abielu austusväärsust ja mõttekust, väärtustavad ühiskonna asjades suurema isikliku vastutuse võtmist, kõikide oma kohustuste hoolikat ja omakasupüüdmatut täitmist ning antud sõna pidamist.

Ühenduse liikmed väärtustavad haridust, pidevat enesetäiendamist ja vaimset ning hingelist valmisolekut täita kodanikukohust oma maa ja rahva ees.

Ühenduse liikmed hindavad traditsioonilist, kodumaa ja rahva keskset eluviisi, tervislikke eluviise ning elutervet rahvuslikku uhkust.

Viited

muuda
  1. Kiili, Jaanus. "Eesti Mõisate Ühendus". Originaali arhiivikoopia seisuga 9. august 2020.
  2. Kiili, Jaanus. "Eesti Mõisate Ühendus". Originaali arhiivikoopia seisuga 9. august 2020.