Arutelu:Regivärss

Regivärss ja eesti rahvalaul on ju erinevad mõisted. Andres 25. oktoober 2006, kell 12:56 (UTC)


Välja võetud:

Regivärsis kasutati alliteratsiooni ja parallelismi ning kvantiteedile toetuvat meetrumit. Regivärsi värss on üldjuhul 8-silbiline ja selle moodustab neli trohheilist värsijalga.

Andres 14. mai 2007, kell 19:31 (UTC)


Руническая песня on regilaul või runolaul, seetõttu ei ole link minu meelest täpne. Andres 10. juuli 2007, kell 13:28 (UTC)

Regilaulult suunatakse miskipärast artiklile regivärss. -- 88.196.96.185 10. juuli 2007, kell 17:17 (UTC)

Kas Sa võiksid pealkirja Regilaul alla midagi kirjutada? Kui ei, siis kustutame ümbersuunamise. Andres 10. juuli 2007, kell 17:23 (UTC)

Regilaul ehk regivärsiline rahvalaul ehk vanem rahvalaul on vanemat tüüpi eesti rahvalaul. Regilaulu vorm ulatub arvatavasti läänemeresoome ühispärandisse, hinnangud vanusele varieeruvad tuhandest kahe tuhande aastani. Eestis oli regilaul elujõuline ligikaudu 19. sajandi keskpaigani, siis tõusid esiplaanile uuematüübilised lõppriimilised keerukama meloodiaga laulud.

Sõna regi-(laul) pärineb arvatavasti keskalamsaksa keelest: rei(e) 'tantsulaul'; rege 'rida'; rege- v rigenlied 'rahvalaul'.

Regilaulul on lihtne ja väikse ulatusega ühehäälne meloodia (rahvapäraselt toon, mõnu). Värsivormiks on regivärss - lõppriimita neljajalaline kvantiteeriv trohheiline värss. Soome ja Karjala rahvapärimuses kasutatakse selle värsimõõdu kohta terminit Kalevala-mõõt. Palju kasutatakse algriimi ja parallelismi. Regilaule lauldi ilma pillisaateta, tavaliselt laulis eeslaulja ühe värsi ja koor kordas seda, andes eeslaluljale aega mõtet edasi arendada. Teemadeks oli talurahva igapäevane elu, tööd ja pidustused, aga ka lüürilised mõlgutused ja lüroeepilised jutustused mütoloogiliste motiividega.

Regilaulu motiive on oma heliloomingus kasutanud Veljo Tormis.

Eesti regilaule on avaldatud kihelkondade kaupa kogumikus "Vana kannel"

http://haldjas.folklore.ee/laulud/erla/indeks1.html

Kas see on sama nähtus, millest räägitakse inglise artiklis "Rune Poem"? Kui ei, siis mis on regivärsi nimetus teistes keeltes, näiteks inglises?62.65.192.85 16. märts 2009, kell 11:58 (UTC)

Sama asi ta küll ei ole. Seal räägitakse mingitest ruuniluuletustest. Midagi lähedast peaks olema runic verse (raamatukogusõnastikus on see "runo" vasteks). Andres 16. märts 2009, kell 13:22 (UTC)
Naase leheküljele "Regivärss".