Arkadi Nikolajevitš Apollonov (vene keeles Аркадий Николаевич Аполлонов; sünninimi Arkadi Bogoljubov; 18. märts 1907 Balašov3. august 1978 Moskva) oli Nõukogude Liidu sõjaväelane ja sporditegelane, kindralpolkovnik (1943).

Apollonov astus Punaarmeesse 1924. aastal. Pärast Frunze-nimelise Sõjaväeakadeemia lõpetamist 1939. aastal määrati ta NSV Liidu NKVD piirivalvevägede peavalitsuse ülema asetäitjaks. Aastatel 1941–1942 oli ta piirivalvevägede peavalitsuse ülem, 1942–1944 NSV Liidu siseasjade rahvakomissari asetäitja, 1944–1946 NSV Liidu NKVD sisevägede peavalitsuse ülem, 1946–1948 NSV Liidu siseministri asetäitja, 1948–1950 NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuva Kehakultuuri ja Spordi Üleliidulise Komitee esimees ja 1950–1951 NSV Liidu riikliku julgeoleku ministri asetäitja. Varsti pärast riikliku julgeoleku ministri Viktor Abakumovi arreteerimist, tagandati Apollonov 26. augustil 1951 ametist.

NKVD teenelise töötaja rinnamärk

Apollonov osales massilistes rahvaste deporteerimistes, sealhulgas tšetšeenide, inguššide, sakslaste (Ida-Preisimaalt), Baltikumi ja Lääne-Ukraina rahvaste küüditamistel.

Sõjaväelised auastmed Redigeeri

Sõjaväelised auastmed: brigaadikomandör (märts 1939), diviisikomandör (veebruar 1940), kindralmajor (juuni 1940), kindralleitnant (detsember 1942), kindralpolkovnik (oktoober 1943).

Tunnustus Redigeeri