Aleksandra Gorjatšova

Aleksandra Gorjatšova (ebatäpselt ka Aleksandra Gorjatševa; 6. aprill 1925 Leningrad12. mai 2009[1]) oli Eesti filosoof.

Haridus muuda

Ta lõpetas aastal 1950 Leningradi Riikliku Ülikooli filosoofiateaduskonna. Aastal 1963 kaitses ta filosoofiakandidaadi väitekirja, aastal 1977 Leningradi Riiklikus Ülikoolis filosoofiadoktori väitekirja. Sellega sai temast Eesti esimene filosoofiadoktori kraadiga naine.

Teaduskutse muuda

Dotsent 1969 (kinnitus 1974); professor 1978 (kinnitus 1980).

Töökäik muuda

Aleksandra Gorjatšova oli aastatel 19501956 Tartu Õpetajate Instituudis vanemõpetaja. Aastatel 19561960 oli ta Eesti Põllumajandusakadeemia NLKP ajaloo ja filosoofia kateedri õpetaja, aastatel 19611964 vanemõpetaja. Aastatel 19641969 oli ta Tartu Riikliku Ülikooli filosoofia kateedri vanemõpetaja. Aastatel 19711974 oli ta Tallinna Polütehnilise Instituudi filosoofiakateedri dotsent ja 19741976 samas vanemteadur. Aastatel 19781988 oli ta Tallinna Polütehnilise Instituudi professor.

Pensionil olles esines Gorjatšova Eesti venekeelses raadiokanalis Raadio 4 saatesarjas "Filosoofilised etüüdid".

Teadustöö põhisuunad muuda

Kultuuri- ja rahvussuhete ning internatsionaalse kasvatuse probleemid, sotsiaalpsühholoogiaga seotud teadvuse protsessid. Avaldanud nendel teemadel publikatsioone.

Teaduskorralduslik tegevus muuda

NSV Liidu Filosoofia Ühingu Eesti osakonna büroo liige; korraldas TPIs teaduskonverentse ja oli teaduslike kogumike (ilmunud 1979–1983) vastutav toimetaja.

Teoseid muuda

 • "Ühiskondlik psühholoogia". Tallinn: Eesti Raamat, 1966
 • "Ühiskondliku teadvuse struktuur". // "Ajalooline materialism". Tallinn, Eesti Raamat, 1970; teine, täiendatud trükk 1977
 • "Ühiskondliku psühholoogia koht kunstis". // "Vaimne kultuur. Teooria ja praktika aktuaalsed probleemid". Tallinn, Eesti Raamat, 1984
 • "Национальные отношения и интернационалистическое воспитание". // Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, vihik nr 301 "Труды по философии". Tartu 1973
 • "Роль эстетических чувств в нравственном и эстетическом воспитании молодежи". // ""Диалектика духовной сферы развитого социализма". ENSV TA 1985
 • "Значение преемственности в преподавании общественных дисциплин для формирования научного мировоззрения студентов". RZMK, Daugavpils pedagogiskais instituts. 1984
 • "Духовные стимулы повышения активности студентов в изучении философии", kaasautor Hele-Mai Väät. // "Пути и методы совершенствования преподавания общественных наук в вузе". Daugavpils pedagogikais instituts. 1981
 • "Учет национальных чувств в интернациональном воспитании". NSVL TA filosoofiainstituut, Üleliiduline ühing "Znanije". Moskva 1968
 • "Роль оценок в стимулировании самостоятельной работы студентов". ENSV Kõrg- ja keskerihariduse ministeeriumi ühiskonnateaduste osakond, TPI ühiskonnateaduste teaduskond. Tallinn 1982
 • "Социальная психология и интернациональное воспитание". // "Ленинские принципы интернационального воспитания трудящихся". NSVL TA filosoofiainstituut, üleliidulise ühingu "Znanije" juhatus, Правление общества "Знание" Эстонской ССР. Tallinn, Eesti Raamat 1971

Isiklikku muuda

Tema abikaasa oli filosoof Mihhail Makarov. Nende poeg on ajakirjanik Ivan Makarov ning nende tütar on luuletaja Anna Makarova, kes on aastaid töötanud raadiojaama Radio Tallinn (hilisema nimega Radio 100) uudistesaatejuhina.

Viited muuda

 1. Nekroloog. EPL, 14. mai 2009 (vaadatud 16.04.2018)

Kirjandus muuda

 • "Tallinna Tehnikaülikooli professorid läbi aegade" Tallinn 2008. Lk 67
 • ENE 1988, 3
 • ETBL 2000, 1
 • Tallinna Polütehniline Instituut 1936–1986. Tallinn 1986. Lk 152, 361–363
 • Tartu Ülikooli ajalugu 1632–1982. 3. köide, 1918–1982. Lk 141, 142
 • Tartu Riikliku Ülikooli õppeteaduskoosseisu biobibliograafiline nimestik 1944–1980. 1987. Lk 450–451

Välislingid muuda