Alalütlev kääne

(Ümber suunatud leheküljelt Alalütlev)

Alalütlev kääne ehk adessiiv on väliskohakäänete hulka kuuluv asukohakääne.[1]

Eesti keel

muuda

Alalütleva käände tunnus on alati l.[1]

Alalütleva käändega väljendatakse:

  • asukohta, nt Mari elab juba kolmandat aastat välismaal;
  • toimumisaega, nt Nad sõidavad neljapäeval maale;
  • seisundit, nt Naerul näoga vaatas Jüri meie poole;
  • omajat või muud tegevussubjekti pöördelise verbivormi juures, nt Maril on kaks last. See asi ununes mul täielikult;
  • tegevussubjekti infiniittarindeis, nt Luba tal ükskord ometi kõik südamelt ära rääkida;
  • vahendit, nt Mari mängib klaveril juba päris keerulisi lugusid;
  • viisi, nt Mari kuulas kikkis kõrvul.[1]

Alalütlevas käändes sõnad esinevad lauses enamasti määruse või täiendina.[2]

Viited

muuda