Ain Aitsam

eesti merefüüsik

Ain Aitsam (8. mai 1931 Pärnu31. juuli 2023) oli eesti merefüüsik.

Haridus

muuda

Lõpetas aastal 1949 Pärnu 1. Keskkooli (Pärnu Ühisgümnaasium) ja aastal 1954 cum laude Tallinna Polütehnilise Instituudi ehitusteaduskonna hüdrotehniliste ehitiste erialal. Aastatel 19541957 oli aspirantuuris Leningradi Polütehnilise Instituudi juures.

Teaduskraad ja kutse

muuda

Aastal 1959 kaitses Leningradi Polütehnilises Instituudis tehnikakandidaadi väitekirja; dotsent 1961 (kinnitati aastal 1964); aastal 1968 kaitses füüsika-matemaatikadoktori väitekirja (NSV Liidu TA Okeanoloogia Instituut, kinnitati aastal 1969), professor 1969 (kinnitati aastal 1970).

Töökäik

muuda

Tallinna Polütehnilises Instituudis TTÜs 19571974: hüdrotehnika ja geodeesia kateedri assistent 1957, vanemõpetaja 1960-1961; sanitaartehnika kateedri dotsent 19611969, professor 19691974; sanitaartehnika probleemlaboratooriumi teadur 19641972. Eesti NSV TA Termofüüsika ja Elektrofüüsika Instituudis/Eesti TA Termofüüsika ja Elektrofüüsika Instituudis sektorijuhataja 19721976, 19871991 (19721973 kohakaaslus); merefüüsika sektori juhataja 19741976; teadusala asedirektor 19841986; Läänemere osakonna juhataja 19891991. Eesti TA Ökoloogia ja Mereuuringute Instituudi peateadur 19901993, konsultantprofessor 1993. Ettevõtte AS Rakendusteadus ja Tehnika (AS RTT) asedirektor ja nõukogu esimees 1991–…

Teadustöö mujal

muuda

Hamburgi Ülikooli külalisprofessor ja -teadur 1983, 1989; TRÜ külalisprofessor 19831984; korduvalt Kieli Ülikooli Mereinstituudi külalisteadur mereuuringute alal.

Teadustöö põhisuunad

muuda

Hüdroloogia; Eesti veekogude kompleksne kasutamine ja kaitse; merefüüsika ja merekeskkonnakaitse. Avaldanud üle 150 publikatsiooni.

Teaduskorralduslik tegevus

muuda

Alustas merefüüsika uuringute juhtimist Eestis 1972; Eesti NSV TA Termofüüsika ja Elektrofüüsika Instituudi/Eesti TA Termofüüsika ja Elektrofüüsika Instituudi teadusnõukogu liige 19731990; NSV Liidu Teaduse ja Tehnika Komitee okeanoloogianõukogu, Teaduslike Uurimistööde Koordineerimise Komitee veeressursside kompleksse kasutamise sektsiooni, Nõukogude-Soome ühise Soome lahe reostuskomisjoni liige; Rahvusvahelise Hüdrauliliste Uurimiste Assotsiatsiooni (IAHR) ja teiste rahvusvaheliste teadusorganisatsioonide liige; 1991. a mereuuringuteks rajatud ASi Rakendusteadus ja Tehnika (AS RTT) asutajaid, hiljem kontori-, kaubandus ja arvutustehnika jm alal tegutsev firma. Seoses Läänemereuuringutega oli uurimislaevadel nõustaja ja uurimisvarustuse korraldajaid. Tema uurimistulemusi on rakendanud Tallinna kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimisel ja merekeskkonnakaitses. Tallinna Teadlaste Maja liige.

Tunnustus

muuda

Isiklikku

muuda

Ain Aitsam sündis koolmeistrite perekonnas. Tema vend Mihkel Aitsam (1929–2013) oli insener ja invaliikumise aktivist.

Kirjandus

muuda
  • Tallinna Tehnikaülikooli professorid läbi aegade. TTÜ kirjastus. Tallinn 2008.
  • ENE 1985, 1.
  • EE 2000, 14.
  • ETBL 2000, 1.
  • Eesti majanduse biograafiline leksikon. 2003.
  • Tallinna Polütehniline Instituut 1936–1986. Tln, 1986, lk 231, 372, 374, 375–376.
  • Ühe instituudi lugu. 1997, lk 79–80, 105–106, 117–118, 213.