Vikipeedia:Emakeeleolümpiaad/Teemad

  • Kõigepealt pane oma nimi tabelisse kirja ja broneeri teema.
  • Võid artikli ette valmistada oma arvuti tekstidokumendis, Vikipeedias kasutaja liivakastis või mustandi nimeruumis (Mustand:Artikli_pealkiri).
  • 23. jaanuariks (23.01 kaasa arvatud) laadi tekst Vikipeedia põhiruumi.

Punaselt on teemad, mille kohta pole veel Vikipeedia artiklit loodud. Siniselt on teemad, mille kohta on artikkel olemas. Kirjuta vähemalt 8000-tähemärgine artikkel (s.o maht koos tühikutega, ilma sisukorra ja viideteta) või täienda olemasolevat artiklit vähemalt 8000 tähemärgiga. Iga õpilane valib oma teema, nii et mitu õpilast samal teemal kirjutada ei saa – soovitud teemal saab kirjutada see, kes esimesena end tabelisse kirja paneb. Selleks vajuta üleval paremal "Muuda lähteteksti" ja otsi meeldiva teema järelt "Siia kirjuta oma andmed". Kui soovid, et korraldajad Su andmed kirja paneks, kirjuta Ann Siimanile aadressil ann.siiman@ut.ee.

Kõigi artiklite üleval paremal on "Näita ajalugu", kust on näha iga kasutaja panus artiklisse – kes, millal ja kuidas on artiklit muutnud.

Nr Artikkel Kasutajanimi, ees- ja perekonnanimi, kool, klass, juhendaja
1 Anglitsism kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
2 Eesti keel kaastööd, arutelu (täiendada keelekorraldusse ja -hooldesse puutuvat) "Siia kirjuta oma andmed"
3 Eesti keele ajalugu kaastööd, arutelu (täiendada keelekorraldusse ja -hooldesse puutuvat) "Siia kirjuta oma andmed"
4 Eesti keele kestlikkus kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
5 Eesti keele uurimine kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
6 Eesti keelekomisjonid kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
7 Eesti kirjakeel kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
8 Eesti kirjakeele norm kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
9 Eesti terminoloogiakomisjonid kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
10 Eesti Terminoloogia Ühing kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
11 Emakeele Seltsi keeletoimkond kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
12 Tiiu Erelt kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
13 Erialakeel kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
14 Erialakeele õpetamine kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
15 Erialasläng kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
16 Estitsism kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
17 Eurokeelehoole kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
18 Fennism kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
19 Germanism kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
20 Reet Hendrikson kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
21 Keelehoole kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
22 Keelekorraldaja kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
23 Keelekorraldus kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
24 Keelenorm kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
25 Keeletoimetamine kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
26 Krista Kerge kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
27 Rein Kull kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
28 Kutsekeel kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
29 Laensõna kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
30 Uno Liivaku kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
31 Uno Mereste kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
32 Peep Nemvalts kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
33 Neologism kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
34 Omasõna kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
35 Oskuskeel kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
36 Oskuskeelekorraldus kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
37 Oskuskeeleõpetus kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
38 Oskussõnastik kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
39 Heido Ots kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
40 Põlissõna kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
41 Russitsism kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
42 Sõjanduskeel kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
43 Tallinna Ülikooli teaduskeelekeskus kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
44 Arvi Tavast kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
45 Teaduskeel kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
46 Tehissõna kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
47 Termin kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
48 Terminibaas kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
49 Terminipank kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
50 Terminoloog kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
51 Terminoloogia kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
52 Johannes Voldemar Veski kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
53 Võõrsõna kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
54 Õigekeelsus kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
55 Artikkel enda valitud terminoloogist või oskuskeelekorraldajast
56 Mõne eriala või hobiga seonduv erialakeelt või sõnavara puudutav artikkel, vt nt Lohesurf
57 Eesti keeleteadlased, kelle artiklit täiendada
58 Vali oma teema