Oskussõnastik (raamatu kujul ka oskussõnaraamat) on sõnastik, mis esitab mingi valdkonna (eriala) oskussõnavara.

Arvutiajastul avaldatakse üha rohkem (oskus)sõnastikke Internetis.

Suurte erialade tarbeks luuakse nüüdisajal sageli terminipanku või muid terminiandmebaase.

Vaata ka muuda

Välislingid muuda