Vikipeedia:E-kursus/Sügissemester 2017

Puzzly (RTL)

Vikipeedia – vaba entsüklopeedia Internetis on veebipõhine kursus gümnaasiumiastme õpilastele.

Kursus tutvustab Vikipeediat, selle toimimispõhimõtteid ja tehnilist külge ning Vikipeedia artiklit kui Interneti ühisloome žanri. Kursuse raames kirjutab iga osaleja ühe Vikipeedia artikli; see on ka kursuse läbimise olulisim tingimus. Kursuse eesmärk on pakkuda osalejale võimalus vahetult kogeda Vikipeediat selle köögipoolelt, anda esmane kogemus Vikipeedia artiklite koostamisel ning toimetamisel ja pakkuda sellega vahetu sissevaade globaalse teadmusühiskonna ühe tuntuima algatuse hingeellu.

Kursusel omandatavaid üldisi oskusi saab kasutada nii Vikipeedia artiklite kui ka mistahes muude faktide ja allikate analüüsi eeldavate tekstide koostamisel, toimetamisel ning ühisloomel. Kursus on suunatud huvilistele keskkoolis ning on mõeldud tegemiseks oma vabast ajast ega tohiks oluliselt segada muid koolitöid.

Soovijad võivad kursusel koostatud entsüklopeediaartikli esitada kokkuleppel kooliga gümnaasiumi õpilasuurimuse (või praktilise tööna), ka aitab kursus valmistada ette Vikipeedia artiklit emakeeleolümpiaadi eelvooruks või mõne Vikipeedia enda artiklikonkursi jaoks.

2017. aasta kursus algab 11. oktoobril ja lõppeb 6. detsembril. Registreerumine on avatud 8. oktoobrini või kuni kohti jätkub. Kursus on osalejatele tasuta. Kursus toimub e-õppe keskkonnas Moodle, koosneb 8. õppetükist ning praktilistest ülesannetest Vikipeedia artiklite koostamisel. Osalejad saavad igale ülesandele individuaalset tagasisidet.

Registreerumise lingi leiab artikli lõpust.

Kursuse tekitasid 2016. aastal keeleteadlane Anni Jürine ja semiootik Peeter Tinits, väljatöötamist koordineeris Wikimedia Eesti ning rahastas Haridus- ja Teadusministeerium. Kursuse läbiviimist toetab 2017. aastal Wikimedia Eesti ja Internet Society Eesti haru.

Kursuse formaatRedigeeri

Kursuse materjalid on jagatud kaheksasse õppetükki, millest esimene annab ülevaate Vikipeediast, teine käsitleb teemavalikut ja Vikipeedia artiklite ülesehitust ja tagasisidestamise põhimõtteid, kolmas puudutab refereerimist ja viitamist, neljas käsitleb mittetekstilise meedia kasutamist, viies puudutab Vikipeediale eriomaseid žanritunnuseid, kuues keelekasutust ja entsüklopeedilist stiili, seitsmes õppetükk käsitleb artiklite toimetamist ja suhtlust Vikipeedias ning kaheksas annab viimased juhtnöörid artikli lihvimise ja Vikipeedia põhiruumi tõstmise kohta.

Kursus on korraldatud selliselt, et pea igal nädalal avatakse uus õppetükk. Kursus kestab kokku üheksa nädalat, kuna arvestab ka sügisese koolivaheajaga. Iga uue õppetüki avamisel saavad osalejad motiveeriva kirja õppejõududelt, mis annab ülevaate kursuse üldisest seisust, st sisaldab eeloleva nädala teemasid ja ülesandeid ning teateid-täpsustusi, mis põhinevad assistentidelt kogutud infol.

Õpilastele tagasisidet andvad assistendid on läbinud akadeemiliste tekstide kirjutamise konsultantide koolituse (TÜ, AVOK). Et vältida pealiskaudset tagasisidet, kuulub iga ülesande juurde ka õppetükil põhinev detailne tagasisidejuhend. Assistentide esmane ülesanne on seejuures suunata õpilaste tagasisidestamise protsessi ning anda omapoolseid lisajuhiseid ning vajadusel konsulteerida õppejõududega.

Kursus on üles ehitatud selliselt, et õpilased tegelevad terve kursuse jooksul ainult ühe ülesandega – kirjutavad oma valitud teemal Vikipeedia artiklit. See ülesanne on jagatud väikesteks lihtsasti hallatavateks osadeks, s.o kirjutamisprotsess algab juba teisel nädalal, mil valitakse teema ja luuakse artikli esialgne struktuur. Artikli teema valikul aitab kaasa soovitatud teemade nimistu. Niimoodi kirjutatakse artiklit vastavalt õppetükkide teemadele igal nädalal vähehaaval edasi, kasvatades artikli mahtu ning kuni lõpuks jõutakse artikli keele lihvimiseni. Viimaste ülesannete seas täiendatakse ka ühe kaasõppija artiklit.

Kaasõppija tagasiside on levinud pedagoogiline võte, mille eesmärgiks on arendada õpilaste kirjutamisoskust teiste tekstide analüüsimise ja tagasiside kasutamise kaudu. Selleks jagatakse õpilased 4–6-liikmelistesse rühmadesse, kes tagasisidestavad vastakuti üksteise tekste.

Registreeru kursuseleRedigeeri

Kokkuvõte kursuse käigustRedigeeri

Kursusele registreerus 62 õppijat, sh 10 Tartu ülikooli üliõpilast. Kursuse lõpetas tunnistusega 29 õppijat ja 4 õppijat sai tõendi kursusel osalemise kohta (neist kolme artiklid ei jõudnud Vikipeedia põhiruumi). Ülejäänud 29 õppijast loobus 21 esimestel nädalatel – 7 enne kasutajakonto loomist ja 8 enne liivakastis artikli alustamist ning 6 ei jõudnud kaugemale artikli pealkirjast ja esialgsest struktuurist. 8 õpilast loobus hiljem eri põhjustel (peamiselt ajapuuduse tõttu).

Valminud artiklidRedigeeri

 1. Tankitõrjemiin
 2. Kasulik idioot
 3. Assassin's Creed Unity
 4. Kookosõli
 5. Magdeburgi õigus
 6. Iiri mütoloogia
 7. Maksimaalne hapniku tarbimine
 8. Thomas Becket
 9. Saksi õiguspeegel
 10. Kohv ja sigaretid
 11. Punane saatuseniit
 12. Otepää Gümnaasium
 13. Plantagenetide suurriik
 14. Mina, supervaras
 15. Eurokeel
 16. Neutronipomm
 17. Hasartmängud internetis
 18. Tanger
 19. Dhammapada
 20. Bella Swan
 21. Linnalahing
 22. Elmar Elisto
 23. Allkeel
 24. Platoni akadeemia
 25. Heebrea kiri
 26. Võõrsõnade leksikon

Artiklid "Plantagenetide suurriik", "Thomas Becket", "Saksi õiguspeegel", "Magdeburgi õigus" on valminud paari- või rühmatööna ning on sellevõrra pikemad.

LisainfoRedigeeri