Varbla valla lipp

Varbla valla lipp on Pärnu maakonnas asunud endise Eesti haldusüksuse Varbla valla lipp.

Varbla valla lipp

Lipp kinnitati 3. juunil 1996.

Lipu kirjeldusRedigeeri

Varbla valla lipp on vapilipp. Sinise kanga allservas kolm lainelõikelist laidu (kaks ülemist on kitsamad ja alumine laiem), valge-sinine-valge. Sinisel väljal valge kollase nokaga luik.

Lipu normaalmõõtmed on 100x150 cm ning laiuse ja pikkuse suhe 6:9 (2:3).

PõhjendusRedigeeri

Lainelõige sümboliseerib valla mereäärset asendit ning kohalike inimeste merega seotud elu ja tegemisi. Ujuv luik tähistab nii sealmail elutsevaid majesteetlikke luikesid kui ka paljusid teisi veelinde. Sinine värvus tähendab tulevikulootust, valge on aga puhtuse ja vaimsuse võrdkuju.

Lipu kasutamise kordRedigeeri

  1. Varbla valla lipp heisatakse alaliselt vallavalitsuse hoonel.
  2. Lippu kasutatakse vallavolikogu ja vallavalitsuse poolt korraldatavatel üritustel, tseremooniatel ja ametlikel vastuvõttudel, Varbla valla ja teiste kohalike omavalitsusüksuste ametlike delegatsioonide kohtumistel, kui ka avalikel üritustel ning muudel üritusel, kus on esindatud Varbla vald.
  3. Valla lipu võib heisata valla, kogukondlike, asutuste või perekondlike sündmuste ja tähtpäevade puhul.
  4. Valla lippu võidakse kasutada valla kultuuri-, spordi- ja muude delegatsioonide ees ava- ja lõputseremooniatel rahvusvahelistel, vabariiklikel , maakondlikel ja valdade vahelistel üritustel.
  5. Valla lipu kujutist võidakse kasutada vallavolikogu, vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste ametlikel trükistel ning suveniiridel.
  6. Kui valla lipp on vähendatud mõõdus (laualipuna), peab selle kujutis, värvilahendus ning mõõdusuhted vastama täpsele Varbla valla põhimääruse kirjeldusele.
  7. Valla lipp heisatakse hoone peasissekäigu juurde või mujale selleks sobivasse kohta kas lipuvardaga vastavasse hoidjasse või lipumasti. Heisatud lipul jääb lipukanga alumine serv maapinnast vähemalt kolme meetri kõrgusele.
  8. Valla lipu heiskamisel koos Eesti riigilipu, mõne teise riigi, mõne Eesti maakonna, linna või valla lipuga juhindutakse Eesti lipu kasutamise korrast.
  9. Valla lipu mõõtmed ei tohi ületada riigilipu mõõtmeid.
  10. Asutustel, ettevõtetel, seltsidel, ühingutel ja üksikisikutel on lubatud valla lipu kujutist kasutada vallavalitsuse loal. Loa saamiseks esitatakse vallavalitsusele kirjalik avaldus.

Kasutamiskõlbmatuks muutunud lipp kuulub sündsal viisil hävitamisele.

Vaata kaRedigeeri

VälislingidRedigeeri