Varbla valla vapp

Varbla valla vapp on Pärnu maakonnas asunud endise Eesti haldusüksuse Varbla valla vapp.

Varbla valla vapp

Vapp kinnitati 3. juunil 1996.

Vapi kirjeldusRedigeeri

Sinisel kilbil hõbedane lainelõikeline vapitüvi sinise lainelõikelise vardaga; vapitüve kohal ujuv, kuldse nokaga hõbedane kühmnokkluik.

Valla vapi kujutis peab mõõtmetest olenemata vastama etalonkujutisele. Valla vapi kujutist võib kasutada värvilise ja must-valgena. Värvilisel kujutisel peavad värvid vastama täpselt Varbla valla vapi statuudile lisatud värvilisele kujutisele.

PõhjendusRedigeeri

Vappi läbiv lainelõige ja lainelõikeline sinine varras sümboliseerivad valla mereäärset asendit ning kohalike inimeste elu ja tegemiste merega seotust. Ujuv luik meenutab, et siinmail elutseb arvukalt nii neid majesteetlikke lindusid kui ka paljusid teisi veelindusid. Sinine värvus tähendab tulevikulootust; hõbedane on puhtuse ja vaimsuse võrdkuju.

Vapi kasutamineRedigeeri

Varbla valla vapi kujutist kasutatakse:

 1. Varbla valla lipul.
 2. Vallavolikogu, vallavalitsuse ning vallavalitsuse hallatavate asutuste pitsatitel, kirja- ja dokumendiplankidel.
 3. Varbla valla vapimärgil.
 4. Vallavolikogu, vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste siltidel ja esindusruumides.
 5. Vallaametnike ja vallavolikogu liikmete visiitkaartidel.
 6. Vallavolikogu, vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste poolt väljaantud ametlikel trükistel, meenetel, autasudel, tänukirjadel ja reklaamidel.
 7. Valla piire tähistavatel märkidel.
 8. Muudel juhtudel vallavalitsuse loal.

Varbla valla vappi võidakse kasutada:

 1. Vallavolikogu ja vallavalitsuse poolt korraldatavatel üritustel, tseremooniatel ja ametlikel vastuvõttudel.
 2. Valla koondvõistkondadesse kuuluvate sportlaste esindus- ja võistlusriietusel rahvusvahelistel, vabariiklikel, maakondlikel ja valdadevahelistel võistlustel.
 3. Valla kultuuri-, spordi- ja muude delegatsioonide ees ava- ja lõputseremooniatel rahvusvahelistel, vabariiklikel, maakondlikel ja valdadevahelistel üritustel.

Asutustel, ettevõtetel, seltsidel, ühingutel ja üksikisikutel on lubatud valla vapi kasutada vallavalitsuse loal. Loa saamiseks esitatakse vallavalitsusele kirjalik avaldus.

Kontrolli valla vapi kasutamise üle teostab vallavalitsus.

Vaata kaRedigeeri

VälislingidRedigeeri