Vanem paleoliitikum

Kiviaeg

↑ Enne inimest (Pliotseen)

Paleoliitikum (Vanem kiviaeg)

Vanem paleoliitikum
Olduvai kultuur
Acheuli kultuur
Clactoni kultuur
Keskmine paleoliitikum
Moustier' kultuur
Noorem paleoliitikum
Châtelperroni kultuur
Aurignaci kultuur
Gravette'i kultuur
Solutré kultuur
Madeleine'i kultuur
Hamburgi kultuur

Mesoliitikum

Ertebølle kultuur
Maglemose kultuur

Neoliitikum (Noorem kiviaeg)

Ḩalafi kultuur (Sumer)
Hassuni kultuur (Sumer)
‘Ubaydi kultuur
Uruki kultuur
Paelkeraamika kultuur
Vaiehitiste kultuur
Nöörkeraamika kultuur
Pronksiaeg

Vanem paleoliitikum ehk alam-paleoliitikum ehk varapaleoliitikum on paleoliitikumi esimene periood.

Vanem paleoliitikum algas 2,6 miljonit aastat tagasi esimeste tööriistade ilmumisega, mida kasutasid arvatavasti Homo habilis ja Homo rudolfensis, kuigi nende fossiile pole koos tööriistadega leitud. On võimalik, et tööriistade valmistajad olid ka australopiteegid (Australopithecus garhi või mõni Aafrika robustsetest liikidest). Vanem paleoliitikum lõppes 150 000 aastat tagasi. Esimene arheoloogiline kultuur on Olduvai kultuur, mis omistati Homo habilis 'ele. Seda iseloomustavad peamiselt veeristest valmistatud tööriistad, mida valmistati küljest kildude äralöömise teel. Vanimad teadaolevad kivist tööriistad on leitud Etioopiast Gonast. Lisaks kivist tööriistadele kasutati ka luust ja sarvest töövahendeid. Tööriistu kasutasid nad põhiliselt koriluse juures ja loomaraibete liha tükeldamiseks. Arvatakse, et Homo habilis 'el olid kõnekeele alged.

Kõik Homo liigid tekkisid Aafrikas, kust nad kõik, välja arvatud esimene liik (Homo habilis), aja jooksul välja rändasid. Homo erectus oli esimene hominiid, kes levis üle kogu Lõuna-Euroopa Aasiani välja. Esimene luuleid oli Jaava saarel Trinili külast 1891. aastal. Homo erectus oskas kasutada tuld. Tule tegemise oskus tekkis 400 000–500 000 aastat tagasi.

Teine arheoloogiline kultuur oli Acheuli kultuur, mida seostatakse ka Homo erectus 'ega. Peamisteks tööriistadeks olid pihukirved.