Eelistamatus

(Ümber suunatud leheküljelt Võrdne suhtumine)

Eelistamatus, võrdne suhtumine või samaväärsus (sanskriti keeles upekṣā; paali keeles upekkhā ‘üle vaatamine, ühetaolisus'; tiibeti keeles btang snyams; hiina keelesshe; jaapani keeles sha; inglise keeles equanimity) on budismis üks väärtuslikumaid meeleseisundeid ja omadusi. See tähendab võrdset ja samaväärset suhtumist kõikidesse olenditesse, nähtustesse ja sündmustesse, ilma kedagi ega midagi eelistamata ja ilma kedagi ega midagi ka tõrjumata või põlgamata. See on asjade ja nähtuste võtmine nii, nagu nad just on.

Eelistamatus on üks neljast mõõtmatust, üks kümnest ületavast toimingust, üks seitsmest virgumise tegurist jpm.

Eelistamatus ei ole osavõtlikkuse puudumine ega üleolek või ükskõiksus teiste kannatuste suhtes, vaid osavõtlikkus kõigi suhtes.

Sõna-sõnalt tähendab paalikeelne sõna upekkhā ‘vaatamist erapooletult’. See on kõikide olendite nägemine samal viisil. See on hoidumine vahetutest reageerigutest. See on meele hoidmine vankumatuna keset kaotusi ja võite, kiitusi ja laitusi, valu ja õnne, tunnustust või maine langust. [1]

Võrdne suhtumine ei ole võrdsustamine vaid, vastupidi, võrdlemisest hoidumine:

„Ei ole õige pidada ennast teistest paremaks.
Kui arvame, et me oleme teistest paremad, siis tõuseb esile uhkus.

Ei ole õige pidada ennast teistega võrdseks.
Kui arvame, et me oleme teistega võrdsed, siis puudub meil õigel ajal lugupidamine ja tagasihoidlikkus.

Ei ole õige pidada ennast teistest halvemaks.
Kui arvame, et oleme teistest halvemad, siis langeme depressiooni, mõtiskledes oma madalusest, sündimisest halva märgi all ja nii edasi.

Laseme lihtsalt kõigel olla![2]

Upekkha on püsivus muutuvas maailmas. See on meele püsivus, kindlus ja tasakaal, mida ei kõiguta ükski võit ega kaotus, tunnustus ega laitus, ülendus ega alandus, nauding ega valu. Selles pole ennast, selles pole enda soove või tahtmisi.[3]

Võrdse suhtumise aluse loob isetuse mõistmine.

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
  1. Bhikkhu Ṭhitañāṇo. Teadvustatud elu, lk 60.
  2. Ajahn Chah. – Rmt: No Ajahn Chah. Reflections. Compiled & Edited by Dhamma Garden, 1995.
  3. Toward a Threshold of Understanding by Bhikkhu Bodhi, 1998
  Käesolevas artiklis on kasutatud "Ida mõtteloo leksikoni" materjale.