Võrdne suhtumine

Võrdne suhtumine ehk erapooletus või tasakaal (sanskriti keeles upekṣā; paali keeles upekkhā ‘üle vaatamine, ühetaolisus, ükskõiksus’; tiibeti keeles btang snyams; hiina keelesshe; jaapani keeles sha; inglise keeles equanimity) on budismis üks väärtuslikumaid meeleseisundeid ja omadusi.

See on üks neljast mõõtmatust, üks kümnest ületavast toimingust, üks seitsmest virgumise tegurist jpm. See tähendab võrdset, tasakaalukat ja rahulikku suhtumist kõikidesse olenditesse, nähtustesse ja sündmustesse ilma eelistuste või kiindumusteta ja ka ilma kedagi ega midagi tõrjumata või põlgamata. See on asjade ja nähtuste võtmine nii, nagu nad just on.

See ei tähenda osavõtlikkuse puudumist, üleolekut või ükskõiksust teiste kannatuste suhtes, vaid võrdset osavõtlikkust kõigi suhtes.

Sõna-sõnalt tähendab paalikeelne sõna upekkhā ‘vaatamist erapooletult’. See on kõikide olendite nägemine samal viisil, taskaalustatult, hoidumine vahetust reageerimisest, teadlikkus. See on meele hoidmine vankumatuna keset kaotusi ja võite, kiitusi ja süüdistusi, valu ja õnne, tunnustust või maine langust. [1]

Võrdne suhtumine ei tähenda võrdsustamist, vaid, vastupidi, just võrdlemisest hoidumist:

„Ei ole õige pidada ennast teistest paremaks.
Kui arvame, et me oleme teistest paremad, siis tõuseb esile uhkus.

Ei ole õige pidada ennast teistega võrdseks.
Kui arvame, et me oleme teistega võrdsed, siis puudub meil õigel ajal lugupidamine ja tagasihoidlikkus.

Ei ole õige pidada ennast teistest halvemaks.
Kui arvame, et oleme teistest halvemad, siis langeme depressiooni, mõtiskledes oma madalusest, sündimisest halva märgi all ja nii edasi.

Laseme lihtsalt kõigel olla![2]

Upekkha tähendab stabiilsust maailma muutlikkuses. See on meele püsivus ja kindlus, seesmine tasakaal, mida ei saa kõigutada mingisugune võit ega kaotus, tunnustus ega laitus, ülendus ega alandus, nauding ega valu. Selles seisundis puudub igasugune enesekesksus, ollakse täiesti ükskõikne omaenda soovide või tahtmiste suhtes.[3]

Võrdse suhtumise aluseks on isetuse mõistmine.

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

  1. Bhikkhu Ṭhitañāṇo. Teadvustatud elu, lk 60.
  2. Ajahn Chah. – Rmt: No Ajahn Chah. Reflections. Compiled & Edited by Dhamma Garden, 1995.
  3. Toward a Threshold of Understanding by Bhikkhu Bodhi, 1998
  Käesolevas artiklis on kasutatud "Ida mõtteloo leksikoni" materjale.