Virgumise tegurid

Virgumise tegurid või seitse valgustumise faktorit (paali keeles satta bojjhagā või satta sambojjhagā; sanskriti keeles sapta bodhyanga) on budismis loetelu teguritest või faktoritest, mis on vajalikud virgumisele ehk valgustumisele jõudmiseks.

Loetelu muuda

Seitse virgumise tegurit on järgmised.

  • Tähelepanelikkus ehk teadvel olek või meelespidamise võime (paali keeles sati, sanskriti keeles smrti): võime olla täielikult teadlik olemasolust.
  • Mõistmine ehk äkk-teadmine (paali keeles dhamma vicaya, sanskriti keeles dharmapravicaya): sünnib sügavast huvist kõigi olemasolu aspektide suhtes.
  • Energia ehk vägi või tarmukus (paali keeles viriya, sanskriti keeles vīrya): pühendumine, jõud selleni jõudmiseks.
  • Vaimustus (paali keeles pīti, sanskriti keeles prīti): ekstaatiline rõõm selleni jõudmisel.
  • Rahu, vaikus (paali keeles passaddhi, sanskriti keeles prashrabdhi): keha ja meele rahunemine.
  • Keskendumine, kokku koondamine (samādhi): rahulik, keskendunud meeleseisund.
  • Eelistamatus ehk võrdne suhtumine (paali keeles upekkha, sanskriti keeles upekshā): asjade ja nähtuste võtmine nii nagu nad just on, ilma omapoolsete arvamuste või hinnanguteta.

See loetelu on üks seitsmest virgumisega seotud omaduste või seisundite loeteludest.

  Pikemalt artiklis Bodhipakkhiyādhammā.

Vaata ka muuda

Kirjandus muuda

  • Bhikkhu Sutta (SN 46.5)
  • Gilana Sutta (SN 46.16)

Välislingid muuda

  Käesolevas artiklis on kasutatud "Ida mõtteloo leksikoni" materjale.