Turkmeeni NSV vapp

Turkmeeni NSV vapp oli NSV Liidu haldusüksuse Turkmeeni NSV vapp.

Turkmeeni NSV vapp 1937–1992

Esialgu, pärast Turkmeeni NSV loomist 1924 oma vappi kasutusele ei võetud, otsustati kasutada NSV Liidu riigivappi.

Oma vapp võeti kasutusele 1926. Seda muudeti 2. aprillil 1937.

Vapil seisavad tehasehooned tõusva päikese taustal, sirp ja vasar, viisnurk, Turkmeeni rahvakultuuri sümbol vaip ning puuvillapõõsad. Päikesel on 30 kiirt, mis jagunevad 15 paari – NSV Liidus oli 15 liiduvabariiki.

Figuure ümbritseb viljapeadest ja puuvillapõõsastest pärg, millest on läbi põimitud punane lint deviisiga "Kõigi maade proletaarlased, ühinege!" vene ja türkmeeni keeles. See deviis kõlab türkmeeni keeles "Әxли юртлариң пролетарлары, бирлешиң!". Tänapäeval kirjutatakse seda lauset ladina tähtedega kujul "Ähli ýurtlaryň proletarlary, birleşiň!".

Vapp oli kasutuses 19. veebruarini 1992, mil see asendati Türkmenistani vapiga.

Vaata ka muuda