65

2
8
27
18
8
2
Tb
158,924
Terbium

Terbium (sümbol Tb) on keemiline element järjekorranumbriga 65, lantanoid ja haruldane muldmetall.

Tal on 1 stabiilne isotoop, mille massiarv on 159.

Terbiumi tihedus normaaltingimustel on 8,22 g/cm³ ja sulamistemperatuur 1356 Celsiuse kraadi.