64

2
8
26
18
8
2
Gd
157,25
Gadoliinium

Gadoliinium (sümbol Gd) on keemiline element järjekorranumbriga 64, lantanoid ja haruldane muldmetall.

See esineb 7 isotoobina. Nende massiarvud on 152, 154, 155, 156, 157, 158 ja 160.

Gadoliiniumi tihedus normaaltingimustel on 7,9 g/cm³ ja sulamistemperatuur 1312 Celsiuse kraadi.

Gadoliinium on nimetatud soome keemiku Johan Gadolini järgi.