71

2
9
32
18
8
2
Lu
174,97
Luteetsium

Luteetsium (sümbol Lu) on keemiline element järjekorranumbriga 71.

Esineb looduses kahe isotoobina: isotoop massiarvuga 175 on stabiilne, isotoop massiarvuga 176 on radioaktiivne, selle poolestusaeg on 38 miljardit aastat.

Omadustelt on luteetsium lantanoid ja sellisena haruldane muldmetall. Selle tihedus normaaltingimustel on 9,84 g/cm³ ja sulamistemperatuur 1552 Celsiuse kraadi.