68

2
8
30
18
8
2
Er
167,26
Erbium

Erbium (sümbol Er) on keemiline element järjekorranumbriga 68.

Tal on 6 stabiilset isotoopi massiarvudega 162, 164, 166, 167, 168 ja 170.

Omadustelt on erbium lantanoid ja sellisena haruldane muldmetall. Tema tihedus normaaltingimustel on 9,07 g/cm³ ja sulamistemperatuur on 1522 Celsiuse kraadi.