Tellise looduskaitseala

Tellise looduskaitseala on looduskaitseala Jõgeva maakonna kirdeosas Mustvee vallas ja osaliselt Jõgeva vallas. Selle pindala on 238,1 ha.[1]

Ala võeti kaitse alla Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. aasta määrusega nr 119. Tellise looduskaitsealal on kaitse all looduslikud elupaigad (lamminiidud, rohundirikkad kuusikud, vanad laialehised salumetsad ning soostuvad ja soo-lehtmetsad) ning looduslik taimestik ja loomastik.[1]

ViitedRedigeeri