Tüürimees

on laevajuht, tsiviillaeva juhtkonna liige, kes juhib laeva oma vahikorra ajal

Tüürimees on, laevajuht, tsiviillaeva juhtkonna liige, kes juhib laeva oma vahikorra ajal.

Vanemtüürimehe õlak
Vahitüürimehe õlak

Kirjeldus muuda

Laeval on sõltuvalt sõidupiirkonnast ja laevatüübist lisaks kaptenile 1–4 tüürimeest. Tüürimehed jagunevad järgmiselt: vanemtüürimees, 2. tüürimees, 3. tüürimees ja sõltuvalt vajadusest ka 4. tüürimees. Võimalik on ka näiteks olukord, kus laeval on vanemtüürimees, kaks 2. tüürimeest ja kolmas tüürimees.

Peale laeva juhtimise on igal tüürimehel sõltuvalt ametikohast ja laevatüübist oma lisavaldkond, näiteks vastutus lasti paigutuse eest, esmaabi, kaartide ajakohastamine jms.

Sõjalaeval nimetatakse tüürimeest tavaliselt navigatsiooniohvitseriks (väiksel kaatril ka navigatsiooniallohvitser), aga samuti võib laevajuhi ja vahiteenistuse ülesandeid täita laeva komandöri abi.

Ajalugu muuda

Tüürimees on vanima mereameti esindaja. Pikkade meresõiduajaloo aastate jooksul pole tüürimehe põhiline kohustus laeva ohutu juhtimine lasti ja reisijate toimetamisel ühest sadamast teise muutunud. Muutunud on vaid vahendid selle häid teadmisi ja oskusi nõudva ülesande täitmiseks.

Tüürimehediplomid ja ametikohad muuda

 

Diplomi järgi eristatakse vahitüürimeest ja vanemtüürimeest. Neil on omakorda piirangud laeva kogumahutavuse järgi. Varem eristati diplomi järgi kaug- ja lähisõidu tüürimeest.

Tüürimeeste diplomid laeva kogumahutavuse piirangu järgi:

  • väiksema kui 200 kogumahutavusega laeva vahitüürimees;
  • väiksema kui 500 kogumahutavusega laeva vahitüürimees;
  • 500 ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimees;
  • väiksema kui 3000 kogumahutavusega laeva vanemtüürimees;
  • 3000 ja suurema kogumahutavusega laeva vanemtüürimees.

Eestis saab õppida tüürimeheks Eesti Mereakadeemias ja Eesti Merekoolis.

Vanemtüürimees muuda

Vanemtüürimehe diplomi omanikud on pikaajalise meresõidukogemustega spetsialistid. Kui nad töötavad vähemalt 18 kuud oma ametikohtadel, siis on neil võimalus pärast vastavate kursuste läbimist ning erinevate testide edukat sooritamist omandada kaptenina sõitmiseks kvalifitseeruv diplom. Viimane aga ei garanteeri küll reaalset kaptenikohta, vaid ainult õigust sellest hetkest alates tulevikus kaptenina sõita. Vanemtüürimees vastutab reeglina otseselt laevasõidu ohutuse ja laadimise eest. Lisaks turvaülema ja laevajuhi kohustustele on vanemtüürimees vahel ka meditsiiniülema rollis.

Tüürimeeste ametikohad laevades muuda

Kaubalaevas on ametikohad kapten, vanemtüürimees ja kaks või kolm vahitüürimeest (nimetatakse ka teiseks ja kolmandaks tüürimeheks) olenevalt kaubalaeva suurusest.

Suurtel reisilaevadel on kapten, vanemtüürimees ja kolm või neli vahitüürimeest.

Vanemtüürimehed lootsina muuda

Lootsiks võivad õppida meremehed, kel on kapteni või vanemtüürimehe diplom.

Paljud Eesti liinilaevade kaptenid ja vanemtüürimehed on saanud õiguse sõita välissadamaisse ilma lootsita, nii on võimalik reederi raha kokku hoida. Selleks tuleb nii vanemtüürimehel kui ka kaptenil sooritada lootsieksamid, sageli selle riigi keeles, mille sadamasse lootsita sõidu õigust taotletakse.

Näiteks Estline'i kaptenid olid esimesed kaptenid väljastpoolt Põhjamaid, kes taotlesid lootsita sõidu õigust Stockholmi saarestikus. Selleks oli neil vaja sooritada nii rootsi keele kui ka lootsieksamid. Tänapäeval nõutakse Tallinki laevadelt, et lootsita sõiduks oleks lootsieksam tehtud nii kaptenil kui ka vanemtüürimehel ning vanemtüürimehel peab loa saamiseks olema kapteni diplom.