Laevajuht

Laevajuht on meresõidu asjatundja, kelle tööülesandeks on laeva juhtimine, laeva vahiteenistuse korraldamine ja pidamine ning inimelude ja varade säilitamise tagamine laevas riiklike, rahvusvaheliste, tehniliste, sotsiaalsete ning juriidiliste vahenditega. Kapteni kohuseid täitev laevajuht on üldvastutaja inimelude ja vara säilimise eest laevas.

Laevajuhtide tasemedRedigeeri

SA Kutsekoda suutis tegeleda Laevajuhi mõiste ja kutsega aastatel 2004–2013[1]

See lõik on aegunud. Kooskõlas kutsestandardiga[2] saavutatud kutseoskustele eristatakse Eestis järgmiste tasemete laevajuhte:

  • Laevajuht I – väiksema kui 200 kogumahutavusega laeva vahitüürimees või kipper
  • Laevajuht II – väiksema kui 500 kogumahutavusega laeva vahitüürimees või vanemtüürimees või kapten
  • Laevajuht III – 500 ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimees
  • Laevajuht IV – 500 ja suurema kogumahutavusega laeva vanemtüürimees või kapten

Kutsealased mõistedRedigeeri

  • Laevajuht on laeva kasutamise ja juhtimise valdkonnas nõutavate erialaste teadmiste ja oskuste ning seda kinnitava tunnistusega isik;
  • vahitüürimees on vastava tunnistusega laevajuht, kel on õigus täita laevas vahitüürimehe tööülesandeid;
  • vanemtüürimees on vastava tunnistusega laevajuht, kel on õigus asendada hädaolukorras kaptenit;
  • kipper on väiksema kui 200 kogumahutavusega laeva juhtimise õigusega laevajuht;
  • kapten on sellekohase tunnistusega laevajuht, kel on õigus täita laevas kapteni tööülesandeid ja kohustusi.
  • komandör on laevaülem mereväes.

Laevajuhiks õppimineRedigeeri

Laevajuhiks saab Eestis õppida kahes koolis: Merekool ja Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia.

Merekoolis saab põhikooli baasil õppida vahitüürimeheks (täpsemalt: 500 ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimees). Piirang on selles, et eriala lõpetades ei saa sõita väga suurtel laevadel ning selle haridustasemega ei saa tõusta kapteni auastmeni välja. Seda soovides peab edasi minema õppima Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemiasse.

Eesti Mereakadeemias saab keskhariduse baasil õppida laevajuhiks, kes saab lõpudiplomi, mis annab õiguse töötada piiramatu kogumahutavusega laevadel üle kogu maailma. Selle diplomiga saab kogemuse ja praktikaga tõusta kuni kapteni auastmeni välja.

ViitedRedigeeri

VälislingidRedigeeri

Laevajuht Merevikis