Laevakapten (sõjalaevas komandör, väikelaevas kipper) on laevajuht, kes juhib laeva ja laevaperet ning vastutab laeva, lasti ja inimelude eest laeva pardal.

Kapteni õlak
Violante Beatrice Siries, "Kapten Edward Hughes" (1761)

Ülesanded ja vastutus muuda

Kapten on kõrgeim juhtiv isik laevas, kellel lasub ülim ning lõplik vastutus laevaoperatsioonide ohutu ja efektiivse teostamise eest vastavalt rahvusvahelistele, kohalikele ja lipuriigi nõuetele ning reederi juhistele. Laevaoperatsioonide aluseks on laevapere juhtimine navigeerimisel, lastioperatsioonide teostamisel, laeva hooldamisel ja teistel laeva kasutamise eesmärki täitvatel tegevustel. Laeva, sellel viibivat isikut või lasti ähvardava ohu korral, samuti laevapere liikme allumatuse või vastuhaku korral või muudel hädajuhtudel võib kapten ohu tõrjumiseks kasutada vajalikke sunnivahendeid. Kuna laev on selle riigi territoorium[küsitav]{lisa viide}} , mille lipu all ta sõidab, siis on kapten ka riigivõimu esindaja oma laeval.[viide?]

Ameti- ja muud nimetused muuda

Eestis eristatakse kaptenidiplomeid laeva kogumahutavuse järgi:

  • 3000 ja suurema kogumahutavusega laeva kapten
  • väiksema kui 3000 kogumahutavusega laeva kapten

Varasem jaotus oli kaugsõidukapten (kaugsõitude õigusega kapten) ja lähisõidukapten (lähisõitude õigusega kapten). Kaptenidiplom peab olema ka sadamakaptenil (sadamajärelevalve ülemal) ning kapteni või vanemtüürimehe diplom lootsil.

Kapteniks nimetatakse ka merehariduseta laevajuhte: jahtkapten (väikelaevajuht), metskapten (ilma erihariduseta laevajuht), kipper (väikese laeva juht, tihti ka omanik).

Kutse omandamine muuda

Kapteni kutse saamiseks tuleb lõpetada laevajuhi koolitus mereõppeasutuses ning läbida nõutav meresõidupraktika praktikant-madrusena või madrusena, vahitüürimehena ja vanemtüürimehena. Kapteni kutseoskusi kinnitab lipuriigi väljastatud diplom või tunnistus.

Eestis kehtivad järgmised kapteni kutset tõendavad tunnistused ja diplomid:

  • väiksema kui 200 kogumahutavusega laeva kipri tunnistus (lühendatult RSK-200)
  • väiksema kui 500 kogumahutavusega laeva kapteni tunnistus (lühendatult RSK-500)
  • väiksema kui 3000 kogumahutavusega laeva kapteni diplom (lühendatult VKN)
  • 3000 ja suurema kogumahutavusega laeva kapteni diplom (lühendatult KKN).

Kultuur muuda

Vanasõna kapteni kohta: "Jumal taevas, kapten laevas."

Välislingid muuda