Eesti Merekool

Eesti Merekool on Eesti merenduse (laevanduse) alast ettevalmistust andev merekool-kutsekool asukohaga Tallinnas ja filiaaliga Tartus. On täna ainus merendusalane kutseõppeasutus Eestis.

AjaluguRedigeeri

1920-1944, tööstuskoolRedigeeri

1. märtsil 1920 avati ametlikult Tallinnas Endla tänav 19 majas Tallinna Puutööstuse Õppetöötuba. See oli Eesti esimene poeglaste tööstuskool ja esimene samm kutsehariduse arengus. 1924. a sai kool nimeks Riigi Puu- ja Rauatöökool Tallinnas. 1926. a nimetati kool Riigi Tööstuskooliks Tallinnas.

1944-1991, kutsekool nr 1Redigeeri

1944. a nimetati kool ümber Tööstuskooliks nr 1, mille baasettevõtteks määrati Eesti Riiklik Merelaevandus. 1954. a määrati kooli baasettevõtteks ENSV Kalatööstuse Ministeerium ja koolis alustati kalalaevastiku töötajate koolitamist. 1957. a reorganiseeriti kool Tallinna Tehnikakooliks nr 1. 1962. a nimetati kool Linnakutsekooliks nr 1. 1968. a reorganiseeriti kool Tallinna Kutsekeskkooliks nr 1. Kool asus Karu tänaval, millest inspireerituna kutsuti seda ka "karu kooliks".

Pärast taasiseseisvumist 1991Redigeeri

Pärast Eesti taasiiseseisvumist ühendati Tallinna Kutsekeskkool nr 1 merehariduse reformi käigus 1. jaanuaril 1992 Eesti Merehariduskeskusega ja sai nimeks Eesti Merehariduskeskuse Ametikool. Koolis hakati õpetama väikelaevade (toona laev kuni 300 brt) juhte, väikelaevade (jõuseadme võimsus kuni 400 kW) mehaanikuid ja külmutusseadmete masiniste. Õppeaeg oli kuni 3,5 aastat. 1994 alustas tegevust kooli Tartu osakond. 1996. a Koliti Tallinna õppetegevus Karu tänavalt Västriku tänavale. 22. septembril 1999 nimetati kool ümber Eesti Mereakadeemia Ametikooliks. 22. oktoobril 2001 muudeti kooli nimi Eesti Mereakadeemia Merekooliks. 2006 - 2011 tegutses kooli Pärnu osakond. 7. jaanuaril 2012 muudeti Eesti Mereakadeemia Merekool seoses Eesti Mereakadeemia põhimääruse muutmisega Eesti Mereakadeemia kutseõppeosakonnaks.

Seoses Eesti Mereakadeemia ja Tallinna Tehnikaülikooli liitumisega 1. augustil 2014. a tuli eelnevalt luua kutseõppeks omaette õppeasutus, kuna seadus ei näe ette kutseõppe andmise võimalust ülikoolis. 1. maist 2014 asutatigi (Haridus- ja teadusministri 29. aprilli käskkiri nr 190) Haridus- ja Teaduministeeriumi hallatav kutseõppeasutus Eesti Merekool, mille nimekirja kanti Eesti Mereakadeemia kutseõppeosakonna õpilased.

KirjeldusRedigeeri

ÜldistRedigeeri

Eesti Merekool kuulub Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse. Koolis viiakse läbi kutseõpet ja täiendusõpet vastavalt Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni nõuetele, Eesti Vabariigi õigusaktidele, ISO standardile ja Veeteede Ameti väljastatud tegevusloale.

Õppetöö toimub nii päevases kui keskhariduse baasil ka kaugõppe vormis.

Eesti Merekool asub Tallinnas Kopli tänav 101, sihtnumber 11712. Filiaal asub Tartus Soola tänav 5, sihtnumber 51013.

Põhilised õpetatavad erialadRedigeeri

  • 500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimees
  • 750kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaanik
  • Siseveelaeva laevajuht
  • Vanemmadrus
  • Laevamotorist
  • Laevaelektrik

Tartu filiaalis on avatud siseveelaeva laevajuhtimise õppekava. Võimalik on läbida täienduskursust täiendavatest nõudetest sisevee reisilaevajuhile. Toimuvad ka väikelaevajuhi kursused.

Vaata kaRedigeeri

VälislingidRedigeeri