Eesti Merekool on Eesti merenduse (laevanduse) alast ettevalmistust andev merekool-kutsekool asukohaga Tallinnas ja filiaaliga Tartus. On nüüdisajal ainus merendusalane kutseõppeasutus Eestis.

Eesti Merekool
Direktor Tarmo Sööt
Asukoht Tallinn
Aadress Kopli tänav 101
Deviis Meri hoiab hoolsaid, toidab tegusaid!
Koduleht Koduleht
Eesti Merekooli õppehoone Tallinnas aadressil Kopli 101

Eesti Merekool asub Tallinnas Kopli tänav 101.

Tartu Filiaal asub Tartus Soola tänav 5.

Kirjeldus muuda

Üldist muuda

Eesti Merekool kuulub Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse. Koolis antakse kutseõpet ja täiendusõpet vastavalt "Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni" nõuetele, Eesti Vabariigi õigusaktidele, ISO standardile ja Veeteede Ameti väljastatud tegevusloale.

Õppetöö toimub nii päevases kui keskhariduse baasil ka kaugõppe vormis.

Põhilised õpetatavad erialad muuda

  • 500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimees
  • 750 kW ja suuremate peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaanik
  • Siseveelaeva laevajuht
  • Vanemmadrus
  • Laevamotorist
  • Laevaelektrik

Tartu filiaalis on avatud siseveelaeva laevajuhtimise õppekava. Võimalik on läbida täienduskursust täiendavatest nõudetest sisevee reisilaevajuhile. Toimuvad ka väikelaevajuhi kursused.

Ajalugu muuda

1920–1944, tööstuskool muuda

1. märtsil 1920 avati ametlikult Tallinnas Endla tänav 19 majas Tallinna Puutööstuse Õppetöötuba. See oli Eesti esimene poeglaste tööstuskool ja esimene samm kutsehariduse arengus. 1924. aastal sai kool nimeks Riigi Puu- ja Rauatöökool Tallinnas. 1926. aastal nimetati kool Riigi Tööstuskooliks Tallinnas.

1941. aastal jagati Riigi Tööstuskool kaheks: Raudteekooliks, mis jäi Tehnika tänavasse, ja 1. Tööstuskooliks.

1944–1991, Tallinna Kutsekeskkool nr 1 muuda

1944. aastal nimetati kool ümber Tööstuskooliks nr 1, mille baasettevõtteks määrati Eesti Riiklik Merelaevandus. Algul õpetati tööstuskoolis mitmesuguseid metallitöid, pärast 1950. aastat, kui õppebaasiks said meretehased, ka laevaehituse ja -remondiameteid. 1954. aastal määrati kooli baasettevõtteks Eesti NSV Kalatööstuse Ministeerium ja koolis alustati kalalaevastiku töötajate koolitamist. 1957. aastal reorganiseeriti kool Tallinna Tehnikakooliks nr 1. Hiljem lisandusid koolitusprogrammi meresõiduelukutsed: laevajuht, mehaanik, motorist, raadiooperaator. 1962. aastal nimetati kool Linnakutsekooliks nr 1, õppekavadesse tulid juurde uued erialad: laevamotorist, I klassi madrus, laevaremondi lukksepp. kutsekooli tootmisbaasideks määrati Tallinna Traallaevastiku ja Külmutuslaevastiku baasid. Linnakutsekooli nr 1 võeti õppima vähemalt 16-aastasi noormehi laevamehaaniku, tüürimehe, laeva-raadiooperaatori-elektriraadionavigaatori (õppeaeg 3 aastat) ja laevaremondilukksepa (õppeaeg 2 aastat) erialale[1].

1960. aastate lõpul vahetus mitu mereeriala ning 1967. aastal lisandus ka trükkijate ja köitjate ametikoolitus. 1968. aastal reorganiseeriti kool Tallinna Kutsekeskkooliks nr 1. Kool asus Karu tänav 16, millest inspireerituna kutsuti seda ka Karu kooliks. Kutsekoolile valmis 1972 aastal kooli uus ühiselamu Västriku tänav 8.

Kutsekeskkoolis nr 1 sai 9. klassi lõpetanud valida väikelaevajuhi-püügimeistri (väikelaevadeks loeti alla 300 brutoregistertonni mahutavusega, alla 40 m pikkusi aluseid), väikelaevamehaaniku, laevaremondilukksepa, laevakere kokkupanija, motoristi, radisti, laevaelektriku, elektrik-automaatiku, külmutuseadmete masinisti, püügimeistri ja tehnoloogiliste seadmete seadistaja ameti õppimise.

1979. aastast avati koolis ka uus erialaõpe, sekretär-masinakirjutajatele.

Pärast taasiseseisvumist 1991 muuda

Pärast Eesti taasiseseisvumist ühendati Tallinna Kutsekeskkool nr 1 merehariduse reformi käigus 1. jaanuaril 1992 Eesti Merehariduskeskusega ja sai nimeks Eesti Merehariduskeskuse Ametikool. Koolis hakati õpetama väikelaevade (toona laev kuni 300 brt) juhte, väikelaevade (jõuseadme võimsus kuni 400 kW) mehaanikuid ja külmutusseadmete masiniste. Õppeaeg oli kuni 3,5 aastat. 1994. aastal alustas tegevust kooli Tartu osakond.

1996. aastal koliti Tallinna õppetegevus Karu tänavalt Västriku tänavale. 22. septembril 1999 nimetati kool ümber Eesti Mereakadeemia Ametikooliks. 22. oktoobril 2001 muudeti kooli nimi Eesti Mereakadeemia Merekooliks. 2006–2011 tegutses kooli Pärnu osakond. 7. jaanuaril 2012 muudeti Eesti Mereakadeemia Merekool seoses Eesti Mereakadeemia põhimääruse muutmisega Eesti Mereakadeemia kutseõppeosakonnaks.

Seoses Eesti Mereakadeemia ja Tallinna Tehnikaülikooli liitumisega 1. augustil 2014. aastal tuli eelnevalt luua kutseõppeks omaette õppeasutus, kuna seadus ei näe ette kutseõppe andmise võimalust ülikoolis. 1. maist 2014 asutatigi (Haridus- ja teadusministri 29. aprilli käskkiri nr 190) Haridus- ja Teaduministeeriumi hallatav kutseõppeasutus Eesti Merekool, mille nimekirja kanti Eesti Mereakadeemia kutseõppeosakonna õpilased.

Vaata ka muuda

Välislingid muuda