Töönduskala ehk töönduslik kala on kala, mis on tööndusliku kalapüügi objekt[1].

Aja jooksul on töönduslike kalade liigiline koosseis ja osatähtsus palju muutunud[1]. Seda on peaasjalikult tinginud kalapüügi tehnilise taseme muutused[1]. Kui algul olid inimese tähtsamateks püügikaladeks mageveekalad, siis 1990. aastatel moodustasid nad vaid 12% maailma kalasaagist[1]. Sel perioodil olid nende kõrval kõige olulisemad merekalad (76% kogusaagist) ja muud veeorganismid (12%)[1].

Näiteks Läänemere tähtsamate töönduskalade seas on räim, tursk, kilu.

Vaata ka muuda

Viited muuda