Soomkalaks nimetatakse kalatööstuses ja kaubanduses mageveekalu, kes ei ole vääriskalad.

Soomkala hulka kuuluvad näiteks särg, koger ja ahven.

Soomkala jaotatakse suursoomkalaks ja väikesoomkalaks. Suured soomkalad on näiteks haug, säinas, siig, vimb ja ahven, väikesed kiisk ja särg.

Kalakonservide puhul võib tootja kirjutada konservile tootenimetuseks "soomkala", juhul kui konservi täpne koostis on lisatud. Eesti konservide puhul tähendab soomkala põhiliselt särge, kiiska ja ahvenat.[1]

Viited

muuda
  1. "Kes on soomkala?" Kasu, 6. jaanuar 1998