Mageveekalad on kalad, kes üldjuhul kogu oma elu veedavad magedas vees (jõgedes ja järvedes).

Kogu Euroopas levinud mageveekala linask

41% kõigist tuntud kalaliikidest on mageveekalad. Nii suur osakaal tuleneb sellest, et mageveelised elupaigad on üksteisest eraldatumad ning see soodustab eraldi liikide väljakujunemist.

Euraasia mandril on peamised mageveelised kalad ahvenlased, hauglased, siiglased, silmud jt. Mõned mageveekalad suudavad elada ka riimvees.

Maailma suurimaks mageveekalaks peetakse kaluugat (Huso dauricus).

Vaata ka

muuda