Grammatiliste sugudeta keel on loomulikult arenenud või konstrueeritud keel, millel ei ole grammatiliselt soo eristusi, st kategooriaid, mis nõuavad ühildumist nimisõnade ja nendega seotud asesõnade, omadussõnade, artiklite või tegusõnade vahel.

Mõistet "grammatiliste sugudeta keel" ei tohi segi ajada sooneutraalse keele mõistega. Sugudeta keelest tingitud diskursus ei pruugi tingimata olla sooliselt neutraalne. Kuigi grammatiliste sugudeta keeled välistavad mõned võimalused sooliste stereotüüpide tugevdamiseks, näiteks kasutades maskuliinseid pronoomeneid, kui viidata inimestele nende ametikohtade järgi. Kuigi mõnda keelt võib sugudeta keeleks pidada – sh inglise keelt –, on sellel eraldi meessoo ja naissoo pronoomenid. Grammatilises tähenduses on soolise päritolumärgi puudumine samuti distinktiivne soost endast.

Sugu mittemärkivates keeltes on mitmesuguseid vahendeid sugupoolte märkimiseks, näiteks soospetsiifilised sõnad isa, tütar jne ning eraldi pronoomenid, nagu mõnel juhul tema (inglise he) ja temake (inglise she), samuti nii bioloogiliselt kui ka kultuuriliselt soolise eripäraga kontekst.

Grammatiliste sugudeta keeled Redigeeri

Vaata ka Redigeeri