Skalaarkorrutis

Vektorite a = (a1, a2, ..., an) ja b = (b1, b2, ..., bn) skalaarkorrutiseks nimetatakse arvu:

kus Σ tähistab summeerimist ja n on vektorruumi mõõde.

Näide muuda

Näiteks kolmemõõtmelises ruumis on vektorite (1, 3, −5) ja (4, −2, −1) skalaarkorrutis

 

Skalaarkorrutis kompleksarvuliste vektori liikmetega muuda

Juhul, kui vektori liikmed on kompleksarvud, siis skalaarkorrutis defineeritakse kui

 ,

kus   on   kaaskompleksarv. Tegemist on üldisema valemiga, mis kehtib ka reaalarvuliste liikmetega vektorite puhul, sest kaaskompleksi võtmine reaalarvust jätab arvu samaks.


Rakendusi muuda

Vaata ka muuda