Olgu Vn n-mõõtmeline vektorruum. olgu reaalarvude hulk. Funktsiooni ψ: Vn x Vn nimetatakse bilineaarvormiks, kui iga ,, ∈ Vn korral ning iga a,b ∈ korral kehtib:

  1. ψ(a* + b* , ) = a*ψ( , ) + b*ψ( , )
  2. ψ( , a* + b*) = a*ψ( , ) + b*ψ( , )

Bilineaarvormide hulka tähistatakse: Lin(VnxVn,)

Näiteid: muuda