Vektorkorrutis on binaarne tehe kahe kolmemõõtmelises ruumis asuva vektori vahel. Tulemuseks on vektor, mis on risti mõlema korrutatud vektoriga.

Vektorkorrutis parema käe koordinaat süsteemis

Vektorite ja vektorkorrutis on vektor

Kui korrutatavad vektorid on paralleelsed või üks vektoritest on nullvektor, siin on nende vektorite vektorkorrutis nullvektor.

Vaata ka muuda